Jak nahlásit autovrak


vrak autovrak
Ilustrační foto

Odstraňování silničních vozidel zjevně technicky nezpůsobilých k provozu (vraků) z komunikací hlavního města Prahy zajišťuje Oddělení odtahů a vraků Správy služeb hlavního města Prahy (SSHMP). Oznámení o výskytu vraku přijímají místně příslušné úřady městských částí, místně příslušné služebny Městské policie HMP a Správa služeb HMP, Oddělení odtahů a vraků.

V článku na odkazu níže (nebo po kliknutí na dolní obrázek) najdete návod, jak postupovat při zjištění vozidla technicky nezpůsobilého provozu na pozemní komunikacích (vraku) a můžete zde i přímo vyplnit i formulář Nahlášení vraku.


Na stejné stránce, jen v jiné boční záložce (červená - vlevo), je i možnost zjistit pomocí vyhledávače, kde se případně nachází vaše odtažené auto a najdete zde i seznam odtahových parkovišť.

Správa služeb hlavního města Prahy po oznámení o výskytu vraku provádí místní šetření vozidla přímo na místě jeho výskytu. K tomuto šetření dochází zpravidla do pěti pracovních dnů od převzetí oznámení.

Pokud na základě návrhu vlastníka pozemní komunikace vyhodnotí Silniční správní úřad (dále jen „SSÚ“) vozidlo jako vozidlo technicky nezpůsobilé (dále jen „vrak“), uloží provozovateli/majiteli povinnost, vrak odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci, nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci.

Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Odstranění vozidel, která mají déle než 6 měsíců propadlou STK, je přímo v kompetenci SSHMP.

Kontakty na Správu služeb hlavního města Prahy:
Oddělení odtahů a vraků
Kundratka 19, 180 00  Praha 8
telefon 222 027 511, 222 027 513, 222 027 514, 222 027 515
web na odtahy sshmp

Aktualizováno: 10.02.2022 – Vít Drbal
Vytisknout