Informace o rekonstrukci teplovodu

Informujeme občany, že od 16. 3. 2018 započnou práce na rekonstrukci teplovodu v ulici V Zápolí a dále na Spořilově podél komunikací Bělčická, Choratická a Bojanovická.

V rámci stavebních prací dojde k odstranění dřevin rostoucích v ochranném pásmu teplovodu.

Oprava a s tím spojené práce jsou realizovány společností Termonta Praha a.s..

Po ukončení prací budou pozemky zrekultivovány a zajištěna bude i náhradní výsadba nových stromů.
Zveřejněno: 16.03.2018 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout