Informace o provozu podatelny

Informace o provozu podatelny Úřadu městské části Praha 4
(§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby)
  

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů na přenosných nosičích dat:

Městská část Praha 4
Úřad městské části
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4-Krč
  
b) úřední hodiny podatelny:
podělí a středa
8.00 - 18.00 hodin
úterý a čtvrtek
8.00 - 16.00 hodin
pátek
8.00 - 13.00 hodin
  
c) elektronická adresa podatelny:
posta@praha4.cz
pro příjem zpráv se
zaručeným elektronickým podpisem

formáty přijímaných souborů: doc(x), zip, xls(x), pdf, txt, rtf, gif, tif, jpeg, png
 
d) ID datové schránky:
 

ergbrf7


  
e) maximální velikost zprávy (včetně příloh):
 20 MB
  
f) přípustné formáty příloh datové zprávy dodávané do datové schránky:
pdf(/a), xml, fo, zfo, htm(l), odt/s/p, txt, rtf, doc(x), xls(x), ppt(x), jpg, jpeg, jfif, png, tif(f), gif, mpeg1/2, wav, mp2/3, isdoc(x), edi, dwg, shp/x, dbf, prj, qix, sbn/x, dgn, gml, gfs, xsd.
  
g) přehled přenosných technických nosičů dat:
data na USB flash disku se souborovým systémem FAT32; CD-ROM, DVD
  
h) způsob nakládání s datovými zprávami:
  • systém ISDS zprávu obsahující škodlivý kód odmítne přímo na vstupu, tzn. zpráva není vůbec přijata a nemůže tedy být doručena; adresát o tom nebude informován.
  • elektronická podatelna po zjištění přítomnosti škodlivého kódu zprávu dále nezpracovává; odesílatel není informován.
  
i) postup dle § 3 odst. 2 a 3 vyhl. 259/2012 Sb.
Vloženo: 29.10.2012   |   Aktualizováno: 10.07.2020 – Vít Drbal
Vytisknout