Informace o letním prázdninovém provozu mateřských škol a školních družin v roce 2020 - AKTUALIZOVÁNO


dítě děti školka družina
Ilustrační foto

Rada městské části Praha 4 usnesením číslo 11R-379/2020 ze dne 3. 6. 2020 schválila zajištění provozu mateřských škol a školních družin v základních školách v období červenec – srpen 2020 následovně:POZOR - dílčí změny v letním provozu mateřských škol a školních družin


MŠ - červenec  ***
S ohledem na velmi nízký zájem o letní provoz v měsíci červenci v MŠ při ZŠ a MŠ Mendíků, v souvislosti s ekonomickými ukazateli, bude tento provoz přerušen. V případě zájmu bude dětem z MŠ Medníků umožněna docházka do nedaleké MŠ K Podjezdu. Veškeré informace Vám poskytne paní Eva Doležalová, ředitelka MŠ K Podjezdu, tel.: 241 408 283, mobil: 773 836 179 a Mgr. Jitka Poková, ředitelka ZŠ a MŠ Mendíků, tel.: 261 214 005.

ŠD - srpen
S ohledem na velmi nízký zájem o provoz školní družiny v měsíci srpnu, v návaznosti na rozvolnění epidemiologických opatření (umožnění běžného provozu školní družiny) a v souvislosti s ekonomickými ukazateli, bylo rozhodnuto o redukci počtu základních škol s tímto provozem následovně:
V termínu od 3. 8. 2020 do 21. 8. 2020 bude zajištěn provoz „letní“ školní družiny pouze ve škole
Škola Kavčí hory – MŠ, ZŠ a SOŠS, Praha 4, K Sídlišti 840.
Žákům, kteří jsou již přihlášeni do letního provozu v původně plánovaných ZŠ Na Planině a ZŠ U Krčského lesa a zaplatili školné a stravné, budou peníze vráceny. Tito žáci mají zároveň možnost přihlásit se do družiny ve shora uvedené Škole Kavčí hory. Podrobné informace a přihlášku naleznete na webových stránkách školy https://www.ksidlisti.cz/ (kontaktní osoba: Lenka Teclová, mobil: 605 281 847, e-mail: l.teclova@ksidlisti.cz )


Ostatní níže uvedené informace zůstávají v platnosti…
Mateřské školy

a) v termínu od 1. 7. do 31. 7. 2020 zajištění provozu ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4 - POZOR ZMĚNA - viz výše - ***

b) v termínu od 3. 8. do 21. 8. 2020 zajištění provozu v MŠ Fillova, MŠ Jílovská, MŠ Trojlístek – objekt Točitá a Škole Kavčí hory – objekt Kaplická

c) v termínu od 24. 8. do 31. 8. 2020 přerušení provozu všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4

d) od 1. 9. 2020 budou v provozu všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 4
Podmínky pro přihlášení dítěte na prázdninový provoz MŠ:

Srpen:

MŠ Jílovská – přednostně určena pro děti z MŠ Alšovy sady, MŠ Jitřní, Krčské MŠ a MŠ Němčická

Škola Kavčí hory (objekt Kaplická) – přednostně určena pro děti ze Školy Kavčí hory (objektu Kaplická) MŠ BoTa, MŠ K Podjezdu, ZŠ a MŠ Mendíků, MŠ 4 pastelky (objektů Plamínkové, Kotorská a Plamínkové v ZŠ) a MŠ Voráčovská

MŠ Fillova – přednostně určena pro děti z MŠ Fillova, MŠ Na Chodovci, MŠ Svojšovická, Spořilovské MŠ, MŠ Přímětická, MŠ V Zápolí, MŠ 4 pastelky (objektu Sedlčanská),MŠ Ohradní a ZŠ a MŠ Sdružení

MŠ Trojlístek (objekt Točitá) – přednostně určena pro děti z MŠ Trojlístek, MŠ Matěchova, MŠ Mezivrší a MŠ Na Zvoničce

Přihlášky k prázdninovému provozu v MŠ si mohou rodiče
• stáhnout na webových stránkách příslušné prázdninové MŠ
• osobně vyzvednout ve své kmenové škole
Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné spolu s kopií evidenčního listu dítěte:
zaslat elektronickou poštou nebo datovou schránkou do příslušné prázdninové MŠ, nejpozději do 23. 6. 2020 do 17.00 hod., při odeslání přihlášky je nutné zároveň uhradit školné a stravné (č. účtu je uvedeno na přihlášce)
doručit poštou a uhradit školné a stravné (převodem na č. účtu uvedené na přihlášce) do 23. 6. 2020
doručit osobně do příslušné prázdninové MŠ, a to dne 23. 6. 2020 od 13.00 do 17.00 hodin a zároveň na místě uhradit školné a stravné.

Školní družiny v ZŠ


a) v termínu od 1. 7. do 3. 7. 2020 přerušení činnosti školních družin ve všech základních školách zřizovaných MČ Praha 4

b) v termínu od 7. 7. do 31. 7. 2020 zajištění provozu ŠD v ZŠ Filosofská, ZŠ Křesomyslova a ZŠ Na Líše

c) v termínu od 3. 8. 2020 do 21. 8. 2020 zajištění provozu ve Škole Kavčí hory, v ZŠ Na Planině a v ZŠ U Krčského lesa

d) v termínu od 24. 8. do 31. 8. 2020 přerušení činnosti školních družin ve všech základních školách zřizovaných MČ Praha 4

e) od 1. 9. 2020 budou v provozu všechny základní školy a ŠD zřizované MČ Praha 4

Podmínky pro přihlášení žáka do „letní“ školní družiny

Červenec:

ZŠ Filosofská – přednostně určena pro žáky ZŠ Filosofská, ZŠ U Krčského lesa, ZŠ Jílovská, ZŠ Jitřní, ZŠ Školní

ZŠ Křesomyslova – přednostně určena pro žáky ZŠ Křesomyslova, Školy Kavčí hory, ZŠ a MŠ Mendíků, ZŠ Nedvědovo náměstí, ZŠ a MŠ Ohradní, ZŠ Plamínkové, ZŠ a MŠ Sdružení, ZŠ Táborská

ZŠ Na Líše – přednostně určena pro žáky ZŠ Na Líše, ZŠ Bítovská, PJZŠ Horáčkova, ZŠ Jeremenkova, ZŠ Jižní, ZŠ Na Chodovci, ZŠ Na Planině, ZŠ Poláčkova

Srpen:

ZŠ Na Planině – přednostně určena pro žáky ZŠ Na Planině, ZŠ Na Líše, ZŠ Bítovská, PJZŠ Horáčkova, ZŠ Jeremenkova, ZŠ Jižní, ZŠ Na Chodovci, ZŠ Poláčkova

ZŠ U Krčského lesa – přednostně určena pro žáky ZŠ U Krčského lesa, ZŠ Filosofská, ZŠ Jílovská, ZŠ Jitřní, ZŠ Školní

Škola Kavčí horypřednostně určena pro žáky Školy Kavčí hory, ZŠ Křesomyslova, ZŠ a MŠ Mendíků, ZŠ Nedvědovo náměstí, ZŠ a MŠ Ohradní, ZŠ Plamínkové, ZŠ a MŠ Sdružení, ZŠ Táborská, ZŠ Na Planině, ZŠ Na Líše, ZŠ Bítovská, PJZŠ Horáčkova, ZŠ Jeremenkova, ZŠ Jižní, ZŠ Na Chodovci, ZŠ Poláčkova, ZŠ U Krčského lesa, ZŠ Filosofská, ZŠ Jílovská, ZŠ Jitřní, ZŠ Školní

Přihlášky do prázdninového provozu ŠD si mohou rodiče
• stáhnout na webových stránkách příslušné prázdninové ZŠ
• vyzvednout ve své kmenové ZŠ
Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné:
zaslat elektronickou poštou nebo datovou schránkou do příslušné prázdninové ZŠ, nejpozději do 16. 6. 2020, při odeslání přihlášky je nutné zároveň uhradit školné a případně stravné, pokud bude žák ve škole obědvat (č. účtu je uvedeno na přihlášce)
doručit poštou a uhradit školné a stravné, pokud bude žák ve škole obědvat (převodem na č. účtu uvedené na přihlášce) do 16. 6. 2020)
doručit osobně do příslušné prázdninové ZŠ, a to dne 16. 6. 2020 od 13.00 do 17.00 hod. a zároveň na místě uhradit školné a stravné, pokud bude žák ve škole obědvat

Schválením provozu školních družin v době letních prázdnin se MČ Praha 4 snaží vyjít vstříc především těm rodičům, kteří nemohou čerpat dovolenou z důvodu předešlých událostí ve společnosti. Je však nutné upozornit na skutečnost, že epidemiologická situace v ČR se neustále vyvíjí a je tedy možné, že v návaznosti na další rozhodnutí příslušných státních orgánů, dojde v případě letních školních družin ještě ke změnám.Výše měsíční úplaty a úplaty za stravnéMateřské školy

škola
měsíční úplata (školné) stravné 3-6 let / od 7 let 
 MŠ Fillova 425,- Kč 36,- / 39,- Kč
 MŠ Jílovská 500,- Kč 37,- / 40,- Kč
 MŠ Kaplická 435,- Kč 38,- / 41,- Kč
 MŠ Točitá 645,- Kč 36,- / 38,- Kč


Základní školy

škola
měsíční úplata (školné) stravné 7-10 let / 11 - 14 let 
 ZŠ Filosofská 300,- Kč69,- / 71,- Kč
 ZŠ Na Líše 250,- Kč66,- / 68,- Kč
 ZŠ Křesomyslova 200,- Kč64,- / 66,- Kč
 ZŠ U Krčského lesa 300,- Kč
66,- / 68,- Kč
 ZŠ Na Planině 300,- Kč
69,- / 71,- Kč
 Škola Kavčí hory 300,- Kč 69,- / 71,- Kč


Zveřejněno: 09.06.2020 – Vít Drbal
Vytisknout