Informace o dopravním omezení na ulici 5. května

Od 13. března do 30. září 2017 bude částečně omezen provoz na ulici 5. května ve směru z centra. V úseku mezi ulicemi Vyskočilova – Michelská bude probíhat výstavba protihlukové bariéry. Provoz bude veden dvěma jízdními pruhy.

Upozorňujeme na možnost tvorby kolon a doporučujeme zejména v době dopravních špiček vyhnout se této frekventované komunikaci a volit jinou trasu.

Investorem stavební akce je Technická správa komunikací hlavního města Prahy, zhotovitelem společnost OHL ŽS.
Vytisknout