Informace Magistrátu hl. m. Prahy k provádění cyklické deratizace v roce 2020


V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, bude Hlavní město Praha (dále HMP) zajišťovat i v letošním roce cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti. Akce na Praze 4 začne počátkem dubna 2020 (ne dříve než 16. března) a její druhá vlna koncem srpna 2020.

Harmonogram deratizačních prací se v průběhu roku může upravovat a data uvedená v příloze níže jsou informativní. Průběh deratizačních prací totiž ovlivňují jak klimatické podmínky, tak i urgence výkonu v postiženějších lokalitách, kde je zásah neodkladný.

V příloze je seznam lokalit pro celou Prahu, místa, týkající se MČ Praha 4, pak najdete ZDE (nebo po kliknutí na obrázek níže).

Deratizace 2020 - Praha 4_Stránka_1

Aktualizováno: 16.03.2020 – Vít Drbal
Vytisknout