Informace Magistrátu hl. m. Prahy k provádění cyklické deratizace v roce 2019


V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, bude Hlavní město Praha (dále HMP) zajišťovat i v letošním roce cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti. Akce na Praze 4 začne v dubnu 2019 a její druhá vlna potrvá po letních prázdninách až do konce října 2019.

Harmonogram deratizačních prací se v průběhu roku může upravovat a data uvedená v příloze níže jsou informativní. Průběh deratizačních prací totiž ovlivňují jak klimatické podmínky, tak i urgence výkonu v postiženějších lokalitách, kde je zásah neodkladný.

V příloze je seznam lokalit pro celou Prahu, místa, týkající se MČ Praha 4 najdete na stranách 4 (Jaro) a 5 (Podzim).
Zveřejněno: 06.03.2019 – Vít Drbal
Vytisknout