Hledejte pražské motýly, vyzývají odborníci veřejnost


Hledejte pražské motýly, vyzývají odborníci veřejnost

Entomologové žádají veřejnost o pomoc při hledání denních motýlů na území hlavního města Prahy. Do mapování se může zapojit kdokoli – stačí motýla vyfotografovat mobilem a společně s GPS polohou nebo upřesněním místa a datem pořízení vložit do jednoduché mobilní aplikace iNaturalist nebo na facebookové stránky Hledejte pražské motýly.

Výrazný úbytek motýlů je v posledních desetiletích pozorován po celé Evropě. Jaká je situace v Praze, kde se historicky vyskytovalo zhruba 75 % všech druhů denních motýlů ČR, odborníci netuší. Pražané tak mohou entomologům pomoci vytvořit prvního atlasu denních motýlů hlavního města, který pomůže odborníkům i veřejnosti v ochraně pražských motýlů.

„Při hledání motýlů se nedostaneme všude – třeba na soukromé zahrádky, do vnitrobloků či do průmyslových areálů. Navíc není v našich silách navštívit absolutně všechna místa v Praze. Proto se obracíme na veřejnost s prosbou o zapojení do hledání motýlů,“ uvedl entomolog Oldřich Čížek ze spolku Hutur, který zaštiťuje projekt mapování spolu s Národním muzeem, Fakultou životního prostředí ČZU v Praze a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Hledejte pražské motýly, vyzývají odborníci veřejnost
Ohniváček černočárný (Lycaena dispar) je novým přírůstkem do fauny denních motýlů Prahy. Jedná se o snadno určitelný druh. A protože se v Praze pozvolna šíří, lze při pomoci veřejnosti očekávat nálezy z řady nových lokalit. Nejčastěji jej můžeme zastihnout na vlhkých loukách či v okolí vodních toků, kde rostou šťovíky, na kterých se vyvíjejí jeho housenky.

Hledejte pražské motýly, vyzývají odborníci veřejnost
Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) je naším běžným a prakticky nezaměnitelným druhem denního motýla. I znalost rozšíření tohoto běžného motýla v Praze je v současnosti velmi nízká. Dospělce lze nejčastěji objevit, jak sají nektar na osluněných lesních loučkách, světlinách či lesních cestách. Vyskytuje se také na křovitých stráních, náspech železnic a podobných místech.

Hledejte pražské motýly, vyzývají odborníci veřejnost
Vřetenuška pozdní (Zygaena laeta) patří k našim nejbarevnějším zástupcům čeledi vřetenuškovitých. Díky tomu je snadno poznatelná. Na území Prahy se nachází jen velmi málo lokalit s jejím doloženým výskytem. Setkat se s ní lze například na suchých stráních s porosty máčky ladní v přírodní rezervaci Prokopské údolí nebo přírodní památce Baba.


Zveřejněno: 15.06.2020 – Vít Drbal
Vytisknout