Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok

Upozornění na splnění ohlašovací povinnosti v oblasti odpadového hospodářsrví za rok a to v termínu do 15. února. Podrobnosti naleznete v dokumentu po kluknutí na obrázek v tabulce.

 

Pokyny pro splnění ohlašovacích povinností
v oblasti odpadového hospodářství za rok
Pokyny pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství za rok

(pokyny jsou k dispozici ve formátu pdf)