Fotosoutěž o nejkrásnější strom na Praze 4 - léto 2018

Tématem soutěže je fotografie nejkrásnějšího stromu na Praze 4.

Startujeme 11. června 2018 - uzávěrka 31. srpna 2018.

Každý účastník soutěže zašle 1 označenou fotografii, která musí v názvu fotografie obsahovat: jméno_příjmení účastníka _lokalita stromu_datum fotografie - tedy např. jan_novak_centralni_park_pankrac_12_6_2018.

Do textu e-mailu také napište lokalitu, datum pořízení snímku a jméno autora.

Fotografii max. velikosti 4 MB ve formátu .jpeg zasílejte na fotosoutez@praha4.cz.

Odesláním fotografie na fotosoutez@praha4.cz souhlasíte s jejím zveřejněním na webu MČ Praha 4, na Facebooku MČ Praha 4 a s případnou další propagací v rámci ekologické výchovy.

Soutěžní příspěvky budou po uzávěrce vloženy do speciálního alba na Facebooku MČ Praha 4, kde bude veřejnost hlasovat prostřednictvím lajků k dané fotografii.

Soutěž se koná v rámci ekologické výchovy s podporou radního pro životní prostředí Ondřeje Růžičky.

Účastník soutěže prohlašuje, že je autorem dané fotografie v dané lokalitě a že informace uvedené k fotografii jsou v souladu se skutečností. Věk účastníka není limitující.

Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnuté fotografie v souladu s těmito pravidly, především k prezentaci této soutěže a prezentačním účelům vyhlašovatele soutěže v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích. Soutěžící se přihlášením do soutěže zavazuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami v pravidlech soutěže a s dalším nakládáním se soutěžními fotografiemi v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., ("Autorským zákonem"), ve znění pozdějších předpisů.
Zveřejněno: 08.06.2018 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout