Firemní jesle (do čtyř let věku) pro zaměstnance městské části Praha 4

Realizace projektu byla ukončena 31. října 2014. Tento projekt byl realizován městskou částí Praha 4 a byl financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita.

 REALIZACE PROJEKTU
Datum zahájení realizace projektu 1. 5. 2012
Datum ukončení realizace projektu 31. 10. 2014

jesle_eu_logo.jpg

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšit a podpořit zaměstnatelnost pro zaměstnankyně a zaměstnance na rodičovské dovolené a usnadnit jejich účast na trhu práce, resp. návrat na trh práce. Projekt přispěje ke zvýšení udržitelné zaměstnanosti především žen a jejich udržitelného postupu v zaměstnání snížením segregace na trhu práce podle pohlaví a sladěním pracovního a soukromého života zvýšením dostupnosti služeb péče o děti. Hlavního cíle projekt dosáhne prostřednictvím rozvoje různých forem péče o děti. Usnadní tak rodičům zapojit se do pracovního procesu v období během prvních čtyř let věku jejich dítěte.

Dílčí cíle:

 1. Zbudování firemních jeslí MČ Praha 4 s kapacitou 20 míst v každém školním roce.
 2. Podpořit návrat rodičů na trh práce, resp. setrvání na trhu práce pomocí nabídky firemních jeslí.

 

Cílová skupina projektu

V rámci tohoto projektu jsou cílovou skupinou zaměstnanci Úřadu městské části Praha 4 a příspěvkových organizací. Chceme jim nabídnout možnost vlastního rozhodnutí, zda chtějí strávit 3 roky s dítětem na mateřské a rodičovské dovolené nebo zda využijí služeb jesliček a prvního ročníku školky.

Umístit dítě do firemních jeslí může ten, kdo splňuje níže uvedené podmínky:

 1. Alespoň jeden z rodičů dítěte je zaměstnancem Úřadu městské části Praha 4 nebo její příspěvkové organizace.
 2. Alespoň jeden z rodičů musí mít trvalé bydliště na území hl. m. Prahy nebo se musí více než polovinu roku zdržovat na území hl. m. Prahy.
 3. Rodiče umístěného dítě jsou zaměstnáni (alespoň na částečný úvazek).
 4. Dítě je starší než jeden rok a mladší než čtyři roky.

Přínos projektu pro cílovou skupinu

Projekt usnadní rodičům starajícím se o děti do tří let lepší sladění pracovního a rodinného života. Benefit v podobě firemních jeslí také ukazuje Úřad MČ Praha 4 jako proaktivní, co se týče péče o sladění rodinného a pracovního života. Ukazuje se, že je to zaměstnavatel otevřený rodičům a mladým lidem, které vítá a potřebuje ve svých řadách.
Dalším přínosem pro členy cílové skupiny bude pocit naplnění, který jim účast na trhu práce přinese. V neposlední řadě je pozitivem projektu možnost rodičů na rodičovské dovolené získat určitou finanční nezávislost a neztratit kontakt s jinými lidmi a okolním světem.

Partner projektu s finančním podílem na rozpočtu

Partnerem projektu je Zdravotnické zařízení MČ Praha 4, které má během realizace projektu na starosti provoz firemních jeslí. Za tímto účelem proběhne v létě 2012 rekonstrukce stávajících jeslí Rabasova, kde vzniknou dvě nová jeselská oddělení. Celkem tedy budou v jeslích Rabasova 4 oddělení, z nichž jedno bude sloužit jako firemní jesle.

Své děti mohou rodiče do firemních jeslí umístit od 1. 10. 2012.

KONTAKT
adresa: Rabasova 1068/12, 140 00 Praha 4
tel.: 241 442 217
email: jesle.rabasova@zzpraha4.cz 
vedoucí sestra - Simona Hanusová 
mobil:
724 817 619
(volejte prosím pouze ve všední dny mezi 7.00 a 15.00 hodinou)
manažerka projektu - Dana Zichová 
mobil: 725 409 695
email: dana.zichova@zzpraha4.cz


Partneři projektu bez finančního zapojení
 • První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4
 • Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, 140 00 Praha 4
 • Ústav sociálních služeb v Praze 4, přísp. org., Podolská 208/31, 147 00 Praha 4
 • Základní škola a Mateřská škola, Sdružení 1080, Sdružení 1080/2a, 140 00 Praha4
 • Základní škola, Jílovská 1100/16, 142 00 Praha 4
 • Základní škola, Jižní IV. 866/4, 141 00 Praha 4
 • Základní škola, Ohradní 1366/49, 140 00 Praha 4
 • Základní škola s rozšířenou výukou jazyku a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Filosofská 3, 140 00 Praha 4
 • Základní škola U Krčského lesa, Jánošíkova 1320/2, 142 00 Praha 4

Nyní v rámci realizace projektu probíhá rekonstrukce prostor jeslí Rabasova, aby mohly být od 1. 10. 2012 otevřeny nejen tři jeselská oddělení, ale i čtvrté oddělení, které bude sloužit jako firemní jesle pro zaměstnance MČ Praha 4.

Informace o průběhu realizace projektu:

 • květen - září 2012 (kompletní rekonstrukce budovy jeslí Rabasova)
 • dne 1. 10. 2012byly do nově vybudovaných firemních jeslí přijaty první děti zaměstnanců MČ Praha 4 a jejích příspěvkových organizací.
 • ke 30. 11. 2012navštěvuje oddělení firemních jeslí 13 dětí. Noví zájemci jsou stále přijímáni !
 • dne 14. 1. 2013navštěvuje oddělení firemních jeslí již 18 dětí. Celkem bylo za dobu realizace projektu úspěšně podpořeno 17 osob.
 • dne 13. 3. 2013 se uskutečnil první ze čtyř seminářů pro zaměstnance MČ Praha 4 na téma "Pracovně-právní minimum v oblasti mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnávání", kterého se zúčastnilo 20 osob.
 • projektu "Firemní jesle" úspěšně pomohl ke dni 5. 3. 2014 už 33 rodičům - zaměstnancům městské části Praha 4
 • třetí ze čtyř plánovaných seminářů o slaďování pracovního rodinného života na téma "Rodinný time-management" proběhl ve čtvrtek 6.3.2014
 • Kapacita oddělení firemních jeslí je k 1. 4. 2013 zcela naplněna a probíhá zápis nových dětí na školní rok 2013/2014.
 • Provoz firemních jeslí pomohl v tomto školním roce k návratu do práce 23 rodičům !
 • Oddělení firemních jeslí bude v provozu i během celých letních prázdnin.
 • září 2013 probíhali adaptace nově přijatých dětí.
 • Dne 1. 10. 2013 se uskutečnil Den otevřených jeslí Rabasova. Dne 10. 10. 2013 se uskutečnil v budově jeslí Kotorská druhý ze čtyř seminářů pro zaměstnance MČ Praha 4 na téma "Alternativní a flexibilní pracovní úvazky " od 12.30 do 15.00 hodin. Zúčastnilo se ho celkem 14 zaměstnanců.
 • V listopadu 2013 je oddělení firemních jeslí zcela naplněno a nové děti mohou být přijaty pouze v případě odchodu některého z přihlášených 21 dětí.
 • Od 1. 10. 2012 do 31. 10. 2013 pomohl projekt celkem 28 rodičům k návratu či udržení pracovního místa umístěním dítěte/dětí na oddělení firemních jeslí.
 • dubnu a květnu 2014 proběhl zápis nových dětí na školní rok 2014/2015.
 • Od 1. 10. 2012 do 30. 4. 2014 pomohl projekt celkem 35 rodičům k návratu či udržení pracovního místa umístěním dítěte/dětí na oddělení firemních jeslí.
 • V září byl zahájen nový školní rok 2014/2015. Službu firemní jesle začali využívat další rodiče, kteří se díky umístění dítěte mohli navrátit do práce, nebo si zaměstnání díky tomu udrželi.
 • Poslední ze čtyř plánovaných seminářů o slaďování pracovního rodinného života na téma "Rovné příležitosti žen a mužů - antidiskriminační zákon" proběhl v úterý 21.10.2014. Zúčastnilo se jej 11 zaměstnanců MČ Praha 4.
 • Poslední ze čtyř plánovaných seminářů o slaďování pracovního rodinného života na téma "Rovné příležitosti žen a mužů - antidiskriminační zákon" proběhl v úterý 21.10.2014. Zúčastnilo se jej 11 zaměstnanců MČ Praha 4.
 • Od 1.10.2012 do 31.10.2014 pomohl projekt celkem 37 rodičům k návratu či udržení pracovního místa umístěním dítěte/dětí na oddělení firemních jeslí.
 • Dne 31.10.2014 byla realizace projektu ukončena.

Na základě rozhodnutí vedení radnice MČ Praha 4 bude oddělení firemních jeslí v provozu i po ukončení realizace projektu. Umístění dítěte na oddělení bývalých firemních jeslí je tedy možné a to za poplatek dle aktuálního ceníku (k nahlédnutí zde). Zároveň byla od 1. 11.2014 zpoplatněna tato služba i pro zaměstnance MČ Praha 4. Těch se týká sazba, která aktuálně platí pro rodiče s trvalým bydlištěm na městské části Praha 4.
FOTOGALERIE

3.jpg

1.jpg

4.jpg

2.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

7.jpg

 

8.jpg


Více informací naleznete ZDE.

Aktualizováno: 25.11.2014
Vytisknout