Festival Den architektury 2016 proběhne i na území Prahy 4

O víkendu 1. a 2. října 2016 proběhne na území městské části Praha 4 procházka v rámci festivalu Dne architektury. Připraveny jsou tři místa – rekonstrukce ulice Táborská, Náměstí Bratří Synků – centrum Nuslí dnes a kdysi, a Kongresová centrum Praha (hurá dovnitř!). Festival pořádá Občanské sdružení Kruh pod záštitou České komory architektů. Více naleznete na www.denarchitektury.cz.

PRAHA – REKONSTRUKCE ULIC TÁBORSKÁ / NA PANKRÁCI
S architekty Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy se seznámíte s koncepční studií ulic Táborská a Na Pankráci o jejich budoucí revitalizaci.

Od městské třídy s funkčním parterem a honosnými historickými budovami po dálniční podjezd, který zpřetrhává přirozené vazby a pouze za účelem lepší plynulosti automobilové dopravy degraduje město. I taková může být proměna jedné ulice na 1 km ve středu Prahy. Procházka s architekty Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kteří jsou autory koncepční studie.
  • Sraz: sobota - 1.  října od 14.00 hodin, zastávka Nuselská radnice, směr Pankrác

PRAHA - NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ – CENTRUM NUSLÍ DNES A KDYSI
Jak se vyvíjelo místo představující od pradávna ústřední bod Nuslí? Náměstí, kde stával nuselský zámek? Během procházky spolu odkryjeme různé historické vrstvy zapsané v poměrně ucelené zástavbě z počátku 20. století. A objevíme zbytky prvorepublikové tržnice. Provází historička architektury Věra Laštovičková.
  • Sraz: sobota - 1. října od 15.00 hodin, na nároží Boleslavova 45/9

PRAHA - KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA (HURÁ DOVNITŘ!)
Monstrózní socialistická budova s 50 sály a salonky pro téměř 10 000 osob i přes pozdější rekonstrukci věrně odráží představu 80. let a komunistických vůdců o reprezentativnosti. Nabízíme možnost navštívit dochované interiéry a pokochat se krásnými výhledy na Prahu.

Sjezdový palác, Palác kultury, Kongresové centrum. Tato budova vystřídala během čtyřiceti let několik jmen, vždy ovšem platila za jednu z výrazných pražských dominant, usazenou na hraně Pankrácké pláně, shlížející na Prahu přes Nuselské údolí a viditelnou z většiny pražských vyhlídek. Výstavba tohoto kolosu probíhala podle projektu architektů Mayera, Vaňka a Karlíka z Vojenského projektového ústavu v letech 1976–1981 a je zcela poplatná době svého vzniku a účelu reprezentace vůdčí role Komunistické strany Československa. V současnosti hostí mezinárodní kongresy a akce nejrůznějšího zaměření. Na přelomu tisíciletí prošlo Kongresové centrum rozsáhlou rekonstrukcí, stále je však patrný původní reprezentativní architektonický výraz.

  • Sraz: neděle - 2. října od 10.00 do 12.00 hodin, 5. května 1640/65, Praha 4, vstup č. 10, na jižní straně KCP
Vytisknout