Evropský den hudby 21. 6. 2021


Evropský den hudby 21.6.2021

Tento „svátek hudby“ vznikl na popud bývalého francouzského ministra kultury Jacka Langa v roce 1981. Jedná se o celoevropsky uznávaný den, který je zasvěcen hudbě a všem, kteří hudbu milují a věnují se jí. Na oslavu toho to dne se ve městech pořádají různorodé koncerty a kulturní akce.

MČ Praha 4 se rozhodla k Evropskému dni hudby připojit a uspořádá 21. června 2021 pouliční koncerty v těchto lokalitách:
  • Budějovická u vstupu do metra
  • Roztylské nám.
  • V parku na Jezerce u divadla Na Jezerce
Všechny koncerty probíhají v čase 15:00 – 17:00 hod.

Koncerty jsou veřejně přístupné a jste na ně srdečně zváni!“


Aktualizováno: 16.06.2021 – Vít Drbal
Vytisknout