Důrazné „NE“ kácení lipové aleje v ulici Jeremenkova

Městská část Praha 4 - znak 3.jpgRada městské části Praha 4 vyslovila důrazný nesouhlas s kácením v lipové aleji v Jeremenkově ulici. Hlavní město Praha požádalo o povolení pokácet 47 stromů tvořících liniovou alej podél ulice Jeremenkova, Rada městské části Praha 4 to jednomyslně odmítla.

„Je nutné dát nahlas najevo, že celou kauzu bedlivě sledujeme a důrazně se záměrem Hlavního města Prahy nesouhlasíme“ uvedl zástupce starosty pro životní prostředí Ing. Jiří Bodenlos (ČSSD).

Dne 9. 9. 2013 byla Úřadu městské části Praha 4 doručena žádost o pokácení 47 lip v ulici Jeremenkova. Žadatelem je Hlavní město Praha zastoupené na základě plné moci Technickou správou komunikací. Jako důvod je v žádosti uveden špatný zdravotní stav dřevin podložený znaleckými posudky.

Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4 ustanovil s ohledem na velký ekologický a funkční význam těchto dřevin a za účelem zjištění všech podkladů pro vydání rozhodnutí soudního znalce, aby zjistil zdravotní stav dřevin, jejich provozní bezpečnost, perspektivu na daném stanovišti a ekologickou hodnotu těchto dřevin v lokalitě. Tento znalec v závěru svého posudku doporučil ke kácení z celkového počtu 47 lip pouze osm, a to nejčastěji z důvodu infekce rozšířené do kmene stromů.