Duplikát matričního dokladu

  • Duplikát matričního dokladu (rodný, oddací, úmrtní list) vydá matriční úřad fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům; v případě že žádá příbuzný, kromě OP musí vždy doložit příbuzenský vztah, u rodiče stačí OP, sourozenec svůj rodný list, aby dokázal, že mají alespoň jednoho společného rodiče, prarodič pak rodný list svého potomka, který je rodičem žadatele
  • O vydání duplikátu rodného listu nezletilého dítěte žádá zákonný zástupce, nebo rodinný příslušník (viz předchozí bod)
  • Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu je 100 Kč
  • O duplikát matričního dokladu je možné požádat i písemnou formou. Vyplněný formulář zašlete na adresu matriky Úřadu městské části Praha 4 (Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Krč, 140 46). K žádosti je třeba přiložit správní poplatek 100 Kč, duplikát matričního dokladu je pak žadateli zaslán do vlastních rukou na uvedenou adresu.

Jednotlivé matrikářky najdete ZDE .

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na naši informační linku 261 192 659 .

Aktualizováno: 28.05.2020
Vytisknout