Dotační programy městské části Praha 4 - OLD



Rada městské části Praha 4 schválila usnesením č. 13R-519 / 2019 ze dne 19. 6. 2019 vyhlášení dotačního program městské části Praha 4 pro rok 2019 na podporu akumulace a využití srážkových vod. Zároveň schválila znění vzorové smlouvy o poskytnutí dotace včetně souvisejících příloh.

Harmonogram dotačního řízení pro rok 2019 najdete ZDE .


VYHLÁŠENÝ PROGRAM


 1. Dotace na podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4
  kontaktní pracovníci: Ing. Jana Teichmannová



Rada městské části Praha 4 schválila usnesením č. 2NR-40 / 2018 ze dne 12. 12. 2018 vyhlášení dotačních programů městské části Praha 4 pro rok 2019 včetně souvisejících příloh a dotačních programů víceletých (2019-2021).

Harmonogram dotačního řízení pro rok 2019 najdete ZDE .

Upozorňujeme žadatele o dotaci, že podmínkou pro posouzení nové žádosti je
řádně a v termínu (do 31. 1. 2019) odevzdané vyúčtování předchozí dotace!


VYHLÁŠENÉ PROGRAMY

 1. Dotační programy na podporu sportovních a tělovýchovných aktivit
  kontaktní pracovníci: Mgr. Klára Šebková, Mgr. Pavel Mráz

 2. Dotační programy na podporu kulturní a spolkové činnosti
  kontaktní pracovníci: Mgr. Klára Šebková, Mgr. Pavel Mráz

 3. Dotační programy na podporu prevence v oblasti bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky
  kontaktní pracovník: Bc. Ivana Staňková

 4. Dotační programy pro oblast zdravotní
  kontaktní pracovník: Mgr. Ivana Síglerová, Radka Priečko

 5. Dotační programy na podporu integrace cizinců a národnostních menšin
  kontaktní pracovník: Mgr. Anna Chválová

 6. Dotační programy na podporu životního prostředí
  kontaktní pracovník: Ing. Jana Teichmannová

 7. Dotační programy v oblasti sociální
  kontaktní pracovník: Mgr. Ivana Síglerová, Radka Priečko

 8. Dotační programy na podporu rodinné politiky
  kontaktní pracovník: Jarmila Suková
Zásady pro poskytování dotací městské části praha 4 pro rok 2019
(formát PDF k prohlíženi i stažení - jsou shodné s přílohou č.1 ve všech dotačních programech)


Formulář vyúčtování dotace poskytnuté městskou částí Praha 4 v roce 2019 - dokument XLS ke stažení 
 

Dotační programy hl. m. Prahy


Praha.eu - dotace a granty - více informací naleznete ZDE .

Grantový portál města Prahy -
více informací naleznete ZDE .



PŘEHLED UDĚLENÝCH GRANTŮ  A DOTACÍ
rok
2019
Přehled udělených víceletých dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu MČ Praha 4 pro roky 2019 - 2021

Přehled udělených jednoletých dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu MČ Praha 4 pro rok 2019
rok
2018
Přehled udělených dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2018
rok
2017

Přehled udělených dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2017

 rok 2016
Přehled udělených dotací v rámci dotačních programů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2016
rok 2015
Přehled udělených dotací v rámci dotačních programů:
Přehled udělených víceletých grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro léta 2015 až 2018
Přehled udělených jednoletých grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2015
rok 2014
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2014 - II. kolo
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2014 - I. kolo
rok 2013
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2013 - III. kolo
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2013 - II. kolo
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2013 - I. kolo
rok 2012
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2012
rok 2011
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2011
rok 2010
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2010 - II. kolo
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 pro rok 2010 - I. kolo
rok 2009
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 v roce 2009
rok 2008
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 v roce 2008
rok 2007
Přehled udělených grantů z rozpočtu městské části Praha 4 v roce 2007
Dotace a granty hlavního města Prahy
Aktualizováno: 02.12.2019 – Vít Drbal
Vytisknout