Dotační program Prahy 4 podpoří využití srážkových vod


počasí okap voda déšť

Praha 4 vyhlásila 2. výzvu dotačního programu na podporu akumulace a využití srážkových vod pro rok 2020. Jejím účelem je podpora občanů při pořízení retenčních nádob na podporu akumulace a lokálního využití srážkových vod.

Maximální výše dotace činí v jednotlivém případě 80 % pořizovací ceny retenční nádoby, maximálně však 10 000 korun s tím, že do této výše mohou být pořízeny i dvě retenční nádoby. Na podporu aktuální výzvy je z rozpočtu městské části vyčleněno celkem 700 000 korun.

„Tímto dotačním programem chceme motivovat naše obyvatele k retenci dešťové vody a k efektivnímu hospodaření s vodou v místě jejího dopadu, a tím i k ochraně přírodních zdrojů a k udržitelnému rozvoji naší městské části,“
vysvětlil radní Prahy 4 pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011).

Žádat o podporu mohou fyzické i právnické osoby (vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva nebo nájemci s trvalým bydlištěm či sídlem na území MČ Praha 4), a to za podmínek uvedených v dokumentaci výzvy. Lhůta pro podávání žádostí je od 22. června 2020 do 29. června 2020 do 12 hod.

Více v sekci Dotační programy

Zveřejněno: 22.05.2020 – Vít Drbal
Vytisknout