Den kompetenčního centra Pražských služeb ukázal, jak se bude s odpadem nakládat v blízké budoucnosti

Pražské služby.jpgMinisterstvo životního prostředí počítá s tím, že v blízké budoucnosti se směsný komunální odpad nebude vyvážet na skládky, ale výhradně ekologicky využívat pro výrobu elektrické energie a tepla. Potvrdil to náměstek ministra Ing. Martin Frélich během Dne Kompetenčního centra Pražských služeb v areálu ZEVO Malešice.

"V připravované novele zákona o odpadovém hospodářství by mělo být ukotveno to, že v průběhu příštích deseti let chce ministerstvo v podstatě možnost skládkování – jako formu nakládání s odpadem – ukončit. Lépe než odpad skládkovat je ho energeticky využít," řekl náměstek ministra
s tím, že odpady mohou být velmi významným zdrojem energie a přínosem k energetické nezávislosti ČR.

Společnost Pražské služby, a.s., provozuje Zařízení na energetické využití odpadu ZEVO Malešice, které patří k nejmodernějším v Evropě. Každý rok ekologicky zpracovává asi 300 tisíc tun směsného komunálního odpadu a vyrábí z něj tepelnou a elektrickou energii pro přibližně 25 tisíc domácností v Praze. Pražské služby, a.s., současně zabezpečují pro hlavní město Praha svoz a recyklaci odpadu a letní i zimní údržbu komunikací. Společnost se rozhodla své zkušenosti a znalosti v těchto oborech nabídnout i ostatním subjektům ve formě poradenství. Pro tento účel jako první firma v republice založila své Kompetenční centrum.

Kompetenční centrum Pražských služeb nabízí všem zájemcům poradenství v oborech svozu, recyklace a energetického využití odpadu. "Součástí služeb Kompetenčního centra je například analýza stávající situace, návrh technického i legislativního postupu, logistické, technologické a organizační řešení i poradenství při financování, případně školení a exkurze," upřesnil mluvčí společnosti Pražské služby Julián Záhorovský.

Letošní Den Kompetenčního centra přilákal velké množství zájemců, kteří moderní způsob zpracování odpadů zvažují. "Přítomni byli například zástupci Plzně, Ostravy, Kladna, Mělníka, Nymburka, Chomutova, Týnce nad Sázavou, ale i z Pardubického kraje a kraje Vysočina," uvedl  Záhorovský.

Veškeré informace o Kompetenčním centru lze nalézt na webových stránkách http://kompetencnicentrum.psas.cz/.

zdroj: Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí ČR