Datové schránky

Co dostanete: www.czechpoint.cz
Zřízení datové schránky (DS) – do tří dnů, poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou Ke zneplatnění  stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

Co potřebujete:
K žádosti o zřízení DS – platný průkaz totožnosti. K žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových – platný doklad totožnosti oprávněné osoby k DS K dalším úkonům - platný doklad totožnosti oprávněné osoby k DS.

Kolik zaplatíte:
Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů - formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, které stojí 200,- Kč.

Informace na internetu:
www.datoveschranky.info

Vytisknout