DPP připravuje velikonoční výluku metra C v úseku Pražského povstání – Kačerov


výluka metro velikonoce 2019

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) plánuje od pátku 19. 4. 2019 do pondělí 22. 4. 2019 obousměrné přerušení provozu metra C mezi stanicemi Pražského povstání – Kačerov. Důvodem výluky je oprava trati. DPP zajistí pro cestující náhradní autobusovou dopravu a rovněž dostatek informačních materiálů.

Výluka je nutným opatřením vzhledem k plánované opravě. Na lince metra C bude docházet k výměně dřevěných pražců za betonové, a to ve dvou úsecích:
- Pankrác – Pražského Povstání, 2. traťová kolej: výměna 164 ks pražců
- Pankrác – Budějovická, 1. traťová kolej: výměna 324 ks pražců

K zajištění dostatečné informovanosti cestujících bude sloužit přibližně 19 000 informačních letáků v různém provedení s informacemi v češtině a angličtině. Od 15. 4. 2019 budou o výluce informovat rovněž zaměstnanci informačních center DPP, stejně tak i letáky umístěné v prosklených vitrínách ve stanicích metra. V době výluky bude na vybraných místech instalováno také cca 60 informačních tabulí s mapkou okolí a základními instrukcemi v češtině a angličtině.

„Po dobu výluky (od 8 do 21 hodin) u uzavřených stanic metra a v jejich bezprostředním okolí budou k dispozici vyškolení a jazykově vybavení informátoři DPP, odění v reflexních vestách. Celkem 32 vyškolených pracovníků bude radit cestujícím a rozdávat letáky,“ uvedl Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DPP.

Od 16. dubna 2019 bude ve všech stanicích metra probíhat hlášení upozorňující na výluku. Toto hlášení, které bude v českém a anglickém jazyce, bude cestující informovat i během výluky. Ve stanicích metra, dotčených výlukovým dopravním opatřením, bude rovněž upraven informační systém.

Náhradní autobusová doprava
V rámci výluky bude v denním provozu zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Kačerov.
Po dobu přerušení provozu metra bude posílen provoz linek č. 135 a 196.

Změny v zastávkách autobusů
Pro linku č. 134 se přemísťuje zastávka Pražského povstání (pro směr Dvorce přibližně o 25 metrů vpřed, pro směr Podolská vodárna přibližně o 20 metrů zpět).
Pro linky č. 138, 189 a 215 se přemísťuje zastávka Kačerov (pro směr Nemocnice Krč vpřed do zastávky linky 106).

Bezbariérové cestování
Z důvodu chybějícího bezbariérového výstupu ze stanic Kačerov a Pražského povstání doporučuje DPP cestujícím, aby využili autobusovou linku č. 135.
Všechny spoje posílených autobusových linek jsou zajištěny nízkopodlažními vozy.

Ke stažení: Informační plakát                                                                                                              Zdroj: TZ DPP


stanoviště bus při výluce metrastanoviště bus při výluce metrastanoviště bus při výluce metrastanoviště bus při výluce metra


Zveřejněno: 16.04.2019 – Vít Drbal
Vytisknout