Základní informace


Projekt „Žijeme na čtyřce společně 2019“ navazuje na projekt „Žijeme na čtyřce společně v roce 2018“, který probíhal v období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018.

Jeho cílem je přispět k naplňování priorit integrace cizinců stanovených ve strategických dokumentech vlády ČR i hl. Prahy. Hlavní téma projektu je oblast vzdělávání dětí i dospělých cizinců, majority a odborné veřejnosti (úředníci veřejné správy, pedagogičtí pracovníci škol). Další aktivity jsou zaměřeny na upevňování vztahů mezi minoritou (cizinci) a majoritou. Řešení aktuálních otázek spojených se začleňováním cizinců bude probíhat v úzké spolupráci s nevládním sektorem, který se systematicky zabývá integrací osob třetích zemí společně s cizinci EU.

Finanční prostředky na projekt obdržela městská část Praha 4 v rámci dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace cizinců (90%) a sama se podílí finančními náklady v minimální výši 10%.