Chraň svůj svět


Na děti a mládež do 18 let, na násilí a šikanu mezi nimi, a zejména na eliminaci tohoto chování, je zaměřen projekt Chraň svůj svět. Jeho cílem je apelovat na školní mládež, aby se chovala bezpečně, a to jak mezi svými vrstevníky, tak v kyberprostoru.

V poslední době dochází k sociální izolaci dětí způsobené mimo jiné v posledních dvou letech také uzavřením škol a roste kriminalita páchaná dětmi. Zvyšuje se i brutalita jejich chování a útoků. Aktuálně nejpalčivějšími sociálně patologickými jevy v prostředí školní mládeže jsou návykové látky, sociální izolace a vyloučení, šikana a kyberšikana, zneužívání sociálních sítí a agresivita. Projekt Chraň svůj svět pracuje s formou on-line kampaně, ale také s možností realizace konkrétních akcí.

V Praze 4 můžete v rámci těchto akcí navštívit v sobotu 2. října 2021 preventivní program Policie ČR v čase od 13 do 15 hodin. Koná se v ulici Na strži 1683/40 před Fitkem Hanky Kynychové, jejíž nadační fond patří ke spolupracujícím subjektům tohoto projektu.

Akce se koná pod záštitou 1. místostarosty městské části Praha 4 Zdeňka Kováříka.

Chraň svůj svět pozvánka 2021 10 02Aktualizováno: 29.09.2021 – Vít Drbal
Vytisknout