Část Ohradní ulice projde rekonstrukcí


Část Ohradní ulice projde rekonstrukcí
Technická správa komunikací zahájila v úterý 1. října 2019 opravu vozovky a přilehlých komunikací pro pěší v ulici Ohradní. V jejím průběhu odstraní defekty, výškové poklesy a propady komunikace, které jsou v některých místech až 30 cm hluboké. Práce potrvají až do 31. srpna 2020 a vzhledem k množství oprav je rekonstrukce rozdělena do jednotlivých etap s omezením provozu v konkrétních úsecích.

Součástí rekonstrukce je také zřízení míst pro kontejnery na směsný a tříděný odpad, sanace podloží, oprava odvodnění komunikace včetně vpustí a přípojek uličních vpustí a výměna stožárů veřejného osvětlení. Zruší se nevyužívané autobusové zálivy a vzniknou zde nová podélná a kolmá parkovací stání.

Přehled etap:
  • Etapa 1 (1. 10. – 13. 11. 2019): Bude uzavřena komunikace Ohradní v úseku mezi vjezdem na parkoviště u domu číslo orientační 51 a vjezdem k objektu JMP Studio zdravého spaní. Oba vjezdy budou provizorně zachovány.
  • Etapa 2 (14. 11. – 13. 12. 2019): Bude uzavřena komunikace Ohradní v úseku mezi vjezdem k objektu JMP a komunikací Michelskou. Vjezd bude provizorně zachován. K zásahu do komunikace Michelské nedojde.
  • Etapa 3 (10. 3. – 18. 7. 2020): Bude uzavřena komunikace Ohradní v úseku mezi křižovatkou s komunikací Pod Vršovickou vodárnou I, včetně východní části křižovatky, a vjezdem na parkoviště u domu č. or. 51. Vjezd bude provizorně zachován.
  • Etapa 4 (19. 7. – 31. 8. 2020): Bude uzavřena západní polovina křižovatky Ohradní – Pod Vršovickou vodárnou I. Komunikace Ohradní bude od křižovatky s Michelskou i od křižovatky s Baarovou vyznačena jako slepá. K zajištění obousměrného provozu v poměrně dlouhém zaslepeném úseku původně jednosměrné komunikace (mezi ul. Baarova a Pod Vršovickou vodárnou I) budou na několika místech vyparkována vozidla a vytvořeny výhybny. Toto opatření bude stejné i v předchozích etapách.

Zveřejnil: Vít Drbal
Vytisknout