ČLÁNKY

 • UPOZORNĚNÍ: Tento pátek končí lhůta pro podávání žádostí o dotace


  Pátek 15. ledna 2021 (do 14 hodin) je posledním dnem pro podání žádostí o dotaci v oblastech: sportovních a tělovýchovných aktivit; kulturní a spolkové činnosti; bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky; sociální a zdravotní; rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin; životního prostředí pro rok 2021. Více na odkazu ...
 • Tabulka restaurací prochází aktualizací


  Z důvodu opětovného uzavření restaurací a obchodů vládním nařízením Praha 4 znovu zveřejňuje seznam těch, které nabízejí své služby přes okénko nebo rozvážejí jídlo po okolí. Tabulka i mapa provozoven vznikla už v říjnu, u některých tak mohlo dojít například ke změně otevírací doby, je proto třeba drobná aktualizace.
 • Finanční úřad zřídil pro poplatníky daně z nemovitých věcí infolinky


  Finanční úřad pro hlavní město Prahu vyzývá poplatníky daně z nemovitých věcí, aby s ohledem na složitou epidemiologickou situaci a nutnost zamezit šíření viru COVID-19 v záležitostech týkajících se přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v době nouzového stavu omezili osobní kontakt se správcem daně, nenavštěvovali správce daně na úřadech a využívali zejména elektronické formy komunikace. Finanční správa zřídila pro poplatníky daně z nemovitých věcí infolinky pro případné obecné dotazy i pro konkrétní problémy s vyplněním daňového přiznání.
 • Druhá vlna slev na nájemném schválena


  Radní Prahy 4 schválili ve středu 9. prosince 2020 již druhou vlnu slev na nájemném pro podnikatele, kteří jsou v nájmu v nebytových prostorách městské části, a kteří kvůli krizové situaci museli zavřít nebo výrazně omezit svůj provoz. Čtyřicetiprocentní slevu na nájemném za měsíce říjen a listopad schválila Rada městské části Praha 4 nyní již pro konkrétní podniky. Ty musely splnit několik podmínek, například nemít dluh na nájemném, nebýt v soudním sporu nebo ve výpovědní lhůtě. Více v článku …
 • Radní Prahy 4 schválili slevy na nájmech pro podnikatele na říjen a listopad


  Městská část jedná rychle i během podzimních měsíců – již druhou vlnu slev z nájemného od začátku koronavirové krize schválili dnes radní Prahy 4. Podniky, které stejně jako na jaře, musejí mít v říjnu a v listopadu 2020 zavřené provozovny, mohou požádat až o čtyřicetiprocentní slevu na nájemném. Slevy se týkají nájemců nebytových prostor a nebytových objektů ve svěřené správě městské části, kteří nemohou v těchto měsících podnikat.
 • Máte restauraci či kavárnu a nabízíte roznos nebo prodej z okénka?


  Dejte o sobě vědět ostatním, kteří právě vaši službu v okolí svého bydliště nebo pracoviště hledají. V článku na odkazu najdete jak kontakt pro zařazení do seznamu (majitelé, provozovatelé, personál) tak hlavně přehled míst, která okénka či rozvoz provozují (veřejnost). Na výběr je zde jak odkaz na tabulku, samotná tabulka ke stažení i mapka.
 • Slevy na nájmech za měsíc květen a červen jsou schváleny


  Rada městské části Praha 4 tento týden schválila slevy na nájmech pro konkrétní podniky, mezi nimi jsou například divadla, občanská sdružení, školy a podnikatelé. Za měsíce květen a červen bylo možné získat 40procentní slevu, která se týkala nájemců nebytových prostor a nebytových objektů ve svěřené správě městské části, kteří nemohli v těchto měsících podnikat.
 • Radní Prahy 4 schválili druhou vlnu slev na nájemném


  Další vlnu slev schválila na středečním zasedání Rada městské části Praha 4. Úlevy se týkají těch podnikatelů, kteří jsou v nájmu v nebytových prostorách městské části, a kteří kvůli krizovým opatřením vlády nemohli mít otevřeny své provozovny v květnu nebo červnu. Těmto nájemcům poskytne městská část slevu na nájemném ve výši 40 procent. Termín pro podání žádostí končí 13. července 2020 ve 12 hodin.
 • Rada MČ Praha 4 schválila slevy na nájemném pro nájemce nebytových prostor


  Divadla, umělecké i jazykové školy, kavárny, restaurace a mnoho dalších podniků získalo od vedení Prahy 4 slevy na nájemném. Tuto možnost schválila Rada městské části Praha 4 pro ty, kteří jsou v nájmu v nebytových prostorách městské části, a kteří kvůli krizové situaci související s epidemií koronaviru museli zavřít nebo výrazně omezit svůj provoz.
 • Praha 4 poskytne podnikatelům slevy na nájmech


  Radní Prahy 4 ve středu 6. května 2020 schválili možnost poskytnutí slevy na nájmu v nebytových prostorách městské části za měsíce březen a duben letošního roku. Sleva se bude týkat podnikatelů, kteří kvůli krizové situaci museli zavřít nebo výrazně omezit svůj provoz. Dosáhnout mohou na odpuštění nájmu ve výši až 70 procent. Postižené podniky se budou dělit do několika skupin podle toho, jak se jich nařízení vlády dotkla. Více v článku ...
 • Obchodníci mohou využít prodeje před provozovnou zdarma, stačí ho jen oznámit


  Drobní podnikatelé a živnostníci, jejichž provozovny zůstávají v souladu s aktuálními vládními nařízeními pro boj s COVID-19 prozatím uzavřeny, mohou umístit před svými provozovnami za určitých jasně specifikovaných podmínek, avšak bez zbytečné administrativní zátěže, prodejní zařízení. Více v článku ...
 • POZOR: Ministerstvo změnilo pravidla pro podání žádostí o ošetřovné pro OSVČ


  Upozorňujeme podnikatele a živnostníky, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) změnilo pravidla pro ošetřovné pro Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Stále platí, že o ošetřovné je možné žádat od 1. dubna 2020, ale změnil se způsob a místo, kde nebo jakým způsobem žádost podat. Podrobnosti v článku ...
 • Informace pro Osoby samostatně výdělečně činné: Jak a kdy si vyřídit ošetřovné


  Od 1. dubna 2020 bude Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 4 přijímat žádosti o dotaci na ošetřovné pro Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Jakékoli úkony před tímto datem nejsou možné. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, žádat se o ni bude prostřednictvím živnostenských úřadů. Žádosti budou k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Více v článku ...
 • Mimořádná okamžitá pomoc: kde a jak o ni žádat


  Lidem, kteří se ocitli v hmotné nouzi a potřebují pomoc bezprostředně, může v případech nepříznivého a mimořádného charakteru Úřad práce pomoci prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci. Úřad práce ČR administruje a vyplácí kromě opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, také dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Více na odkazu ...
 • ZĚMNA: Živnostenský odbor NEbude přijímat žádosti o dotaci na ošetřovné pro OSVČ


  Od 1. dubna 2020 bude Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 4 přijímat žádosti o dotaci na ošetřovné pro Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, žádat se o ni bude prostřednictvím živnostenských úřadů. Žádosti budou k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
 • Praha 4 odložila splatnost nájemného z nebytových prostorů


  Rada městské části Praha 4 rozhodla na svém jednání ve středu 25. března 2020 o pomoci podnikatelům a živnostníkům. Schválila odklad splatnosti nájemného nájemcům nebytových prostorů ve správě městské části Praha 4, kteří byli postiženým krizovými opatřeními vlády České republiky. Ze stejného důvodu rozhodla neuplatňovat sankce za pozdní úhradu nájemného z těchto nebytových prostorů.
 • Posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy


  Ministerstvo vnitra ČR vydalo 19. března 2020 stanovisko k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky. Plné znění stanoviska i oznámení Úřadu MČ Praha 4 najdete dále ...
 • Informace o právech a povinnostech plátců místního poplatku z pobytu


  Novelou zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) byl s účinností od 1. 1. 2020 zaveden jediný místní poplatek z pobytu, namísto dosavadních místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Z tohoto důvodu byla také přijata nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu, a to obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy. Více v článku ...