ČLÁNKY

  • Úřad rozhodl o prominutí navýšení místního poplatku


    Úřad městské části Praha 4 jako správce místních poplatků v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky od 12. března 2020 promíjí na dobu do 30. dubna 2020 navýšení všech místních poplatků dle zákona o místních poplatcích za včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků dle § 11 odst. 3 tohoto zákona. Více na odkazu ...
  • Informace o právech a povinnostech plátců místního poplatku ze psů


    Novelou zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) došlo s účinností od 1.1.2020 ke změnám týkajícím se místního poplatku ze psů. Z tohoto důvodu byla také změněna příslušná obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů, a to obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl.m. Prahy ve znění vyhlášky č. 18/2004, č. 8/2011 a č. 19/2019 Sb. hl.m. Prahy.