Bezplatná Právní poradna pro rok 2023


Bezplatná Právní poradna je určena výhradně pro občany Prahy 4 s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 4, a to každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 15.00 do 17.00 hodin na Nuselské radnici (Táborská 500, Praha 4).

K poskytnutí služby je třeba, aby občan prokázal pracovníkovi městské části Praha 4 v recepci svou totožnost a trvalý pobyt na území městské části Praha 4. Po prokázání totožnosti a trvalého pobytu na území MČ Praha 4 obdrží zájemce lístek se jménem a pořadovým číslem, který následně odevzdá ve chvíli, kdy na něj přijde řada.

Pořadové lístky se vydávají v den konání poradny, a to nejdříve ve 14.30 hodin. Počet vydaných pořadových lístků může být maximálně 12.

Prosíme klienty poradny o dodržovaní opatření k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a dalších respiračních onemocnění!

Je i nadále doporučeno dodržení přiměřených rozestupů, případně používání ochranných prostředků dýchacích cest a desinfekce rukou s ohledem na vzájemnou ohleduplnost a bezpečí klientů i pracovníků poradny

Poskytování služeb bezplatné právní poradny se řídí následujícími pravidly: P R A V I D L A (soubor PDF)

Plánované termíny bezplatné Právní poradny pro rok 2023 (aktualizovaný leták ke stažení - PDF)

Termíny pro rok 2022 skončily dnem 14. prosince 2022!

Leták právní poradny ÚMČ - 2023 - 20221215

Kromě výše uvedené bezplatné právní poradny mohou občané Prahy 4 od 7. září 2022 rovněž využívat nabídku advokáta JUDr. Davida Jaroše, který poskytuje bezplatnou právní pomoc každou první středu v měsíci mezi 15,00 -17,00 hodinou.
Bezplatná právní pomoc je občanům Prahy 4 advokátem poskytována v jeho kanceláři na adrese Jílovská 1167/71a, 142 00 Praha 4-Braník.
Návštěvu je nutno s výše uvedeným advokátem předem dohodnout telefonicky ( 296 359 172, 724 817 890 ) nebo elektronickou poštou na e-mailové adrese info@akjaros.cz . Informace o umístění kanceláře a dopravní dostupnosti naleznete na www.akjaros.cz .


Aktualizováno: 15.12.2022 – Vít Drbal
Vytisknout