Bezplatná Právní poradna pro rok 2021


Počínaje od středy 12. května 2021 bude v době od 15:00 do 17:00 hod. opět poskytovat své služby právní poradna MČ Praha 4.Vzhledem ke stávajícím epidemiologickým nařízením může být poskytování poradny přiměřeným vhodným způsobem omezeno.

Případné dotazy občanů je možno v omezeném množství směřovat na emailovou adresu garanta poradny či telefonicky na 261 192 403.Bezplatná Právní poradna je určena výhradně pro občany Prahy 4 s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 4, a to každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 15.00 do 17.00 hodin na Nuselské radnici (Táborská 500, Praha 4).

K poskytnutí služby je třeba, aby občan prokázal pracovníkovi městské části Praha 4 v recepci svou totožnost a trvalý pobyt na území městské části Praha 4. Po prokázání totožnosti a trvalého pobytu na území MČ Praha 4 obdrží zájemce lístek se jménem a pořadovým číslem, který následně odevzdá ve chvíli, kdy na něj přijde řada.

Pořadové lístky se vydávají v den konání poradny, a to nejdříve ve 14.30 hodin. Počet vydaných pořadových lístků může být maximálně 12.

Prosíme klienty poradny o dodržovaní opatření k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19!

Je i nadále doporučeno dodržení přiměřených rozestupů, používání ochranných prostředků dýchacích cest a desinfekce rukou s ohledem na vzájemnou ohleduplnost a bezpečí klientů i pracovníků poradny

Poskytování služeb bezplatné právní poradny se řídí následujícími pravidly: P R A V I D L A (soubor PDF)

Plánované termíny bezplatné Právní poradny pro rok 2021 (aktualizovaný leták ke stažení - PDF)

HARMONOGRAM PRÁVNÍ PORADNY 2021-06

Aktualizováno: 25.05.2021 – Vít Drbal
Vytisknout