Areál Akademie věd ČR na Spořilově – prosba o vyplnění krátkého dotazníku


Areál Akademie věd ČR na Spořilově

Geopark v Praze 4 na Spořilově už řadu let slouží také veřejnosti. Ústavy Akademie věd ČR pořádají přednášky, výstavy a další osvětové akce, pro veřejnost je otevřená také jídelna v areálu. Rádi bychom v trendu otevírání akademické půdy občanům dále pokračovali, a proto chceme zmapovat představy veřejnosti o možné budoucí podobě a využití areálu.

Pokud s námi chcete spolupracovat, vyplňte prosím do 29. 4. 2020 následující krátký dotazník.

Průzkum vznikl ve spolupráci městské části Praha 4 a Geofyzikálního ústavu AV ČR v rámci místní Agendy 21. S přispěním vašich názorů na aktivity a služby v areálu vznikne studie, na jejímž základě se bude Geofyzikální ústav AV ČR ucházet o investiční dotaci Akademie věd. Podaří-li se dotaci získat, mohou být potřebné stavební a krajinářské úpravy uskutečněny již v roce 2021.

On-line dotazník naleznete zde: https://avcrsporilov.urad.online/

Děkujeme za váš čas!Zveřejněno: 22.04.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 22.04.2020 – Vít Drbal
Vytisknout