„Anonymní migranti“ v Praze


14. června se rozběhne zajímavý a velmi důležitý integrační projekt „Anonymní migranti“. Soustředí se na psychologickou podporu imigrantů z Běloruska, Kazachstánu, Ruska a Ukrajiny. 14. června se rozběhne zajímavý a velmi důležitý integrační projekt „Anonymní migranti“. Soustředí se na psychologickou podporu imigrantů z Běloruska, Kazachstánu, Ruska a Ukrajiny.

14. června 2020 se rozběhne zajímavý a velmi důležitý integrační projekt „Anonymní migranti“. Soustředí se na psychologickou podporu imigrantů z Běloruska, Kazachstánu, Ruska a Ukrajiny.

Jedná se o nový kurz složený ze čtyř skupinových psychologických konzultací s tematickými okruhy Já, My, Oni a Všichni. Kurz je pro zájemce zdarma, finančně iniciativu podpořilo Ministerstvo vnitra ČR a Městská část Praha 4. Kurz má pomoci ruskojazyčným imigrantům vyrovnat se se stresem, krizemi, či depresí v jejich nové domovině. Probíhá v budově Nuselské radnice na Praze 4.

Kurz vedou profesionální a zkušení psychologové z Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Autor myšlenky a garant kurzu „Anonymní migranti“ Anton Litvin, organizátor kulturně-vzdělávacích projektů jako festivalu současné ruskojazyčné kultury KULTURUS, otevřených lekcí o české historii a kultuře „Škola kulturní mládeže“, hudebního open-air festivalu Vyso(Ц)ky fest a dalších, řekl, že tento kurz připravoval déle než rok. Začal řadou setkání s ruskojazyčnými psychology pracujícími v Praze, aby s nimi jako s profesionály probral svou původní ideu. Na základě těchto rozhovorů vznikl tým čtyř psychologů, kteří připravili unikátní program kurzu postavený na čtyřech skupinových lekcích.

V neposlední řadě předkládá projekt „Anonymní migranti“ k základnímu kurzu také speciální konzultace pro rodiče školou povinných dětí a mládeže. Podle administrátora kurzu Jegora Litvina je hlavním cílem těchto konzultací psychologická pomoc při řešení nejrůznějších problémů vznikajících ve školním prostředí u dětí z rodin imigrantů. Může se jednat o vztahy se spolužáky, přístup učitelů, problémy kvůli jiné národnosti, či odlišnosti ve školních osnovách a metodách výuky.

Formou anonymní diskuze-konzultace mohou děti a rodiče najít odpovědi na své otázky o adaptaci ve škole a řešení psychologických problémů.

Myšlenka takových konzultací vznikla na základě osobní zkušenosti a monitorování skupin imigrantů diskutujících problémy svých školou povinných dětí na sociálních sítích. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že po speciálních konzultacích týkajících se problémů se školou existuje velká, neuspokojená poptávka.

Sám tým projektu „Anonymní migranti“ uvádí na svých stránkách www.anonymnimigranti.cz následující: „Nový jazyk, těžká práce či škola, finanční problémy, odlišná česká mentalita, konflikty v rodině, či nejistý status pobytu v ČR – to vše je trvale přítomno v našich životech a může být příčinou velkého stresu a hluboké deprese. Zdá se nám, že jsme se dostali do začarovaného kruhu neřešitelných problémů. Nedovolte problémům a těžkostem ničit život váš a vašich blízkých. Vystupme z tohoto začarovaného kruhu společně!

„Anonymním migrantům“ přejeme hodně zdaru a všechny, kdo mají ruskojazyčné přátele, kolegy nebo sousedy, prosíme, aby jim o existenci tohoto důležitého a užitečného kurzu řekli.

14. června se rozběhne zajímavý a velmi důležitý integrační projekt „Anonymní migranti“. Soustředí se na psychologickou podporu imigrantů z Běloruska, Kazachstánu, Ruska a Ukrajiny. 14. června se rozběhne zajímavý a velmi důležitý integrační projekt „Anonymní migranti“. Soustředí se na psychologickou podporu imigrantů z Běloruska, Kazachstánu, Ruska a Ukrajiny.

Zveřejněno: 25.05.2020 – Vít Drbal
Vytisknout