Anketa o mobiliáři pro "pankrácký pentagon" nepřinesla jednoznačný výsledek


Vizualizaci varianty 02, pro kterou se Skanska nakonec rozhodla.
Vizualizace varianty č. 2

Nedávná anketa, ve které jste mohli hlasovat, který ze tří návrhů pobytového mobiliáře by měl oživit část prostoru "pankráckého pentagonu" mezi objekty Parkview a V-Tower, nepřinesla jednoznačný výsledek. Celkové hodnocení variant 2 a 3 bylo nadprůměrné, varianta číslo 1 byla hodnocena lehce podprůměrně. Ankety se zúčastnilo 157 respondentů. Polovina z nich bydlí na Pankráci, 18 % na Pankráci pracuje.

"Rozdíly v hodnocení druhé a třetí varianty byly minimální. Nakonec jsme se po konzultaci s autory návrhů rozhodli pro realizaci nejvariabilnější druhé varianty. Děkujeme všem účastníkům ankety za zpětnou vazbu ke zvažovaným návrhům," komentuje výsledky ankety Petr Houska, zástupce společnosti Skanska Property Czech Republic, vlastníka pozemku, který na svůj náklad mobiliář instaluje a bude jej dále spravovat.

Varianty byly v první otázce hodnoceny z těchto hledisek:
- jak budoucím uživatelům vyhovují svou funkcí
- jak jsou vzhledově atraktivní
- jak zapadají do kontextu prostoru, v němž mají být situovány
Výsledné hodnocení vyjadřujeme v procentech.
(způsob přepočtu)
rozhodně souhlasím = 100 %
spíše souhlasím = 66,67 %
spíše nesouhlasím = 33,33 %
rozhodně nesouhlasím = 0 %
UŽIVATELSKÁ ATRAKTIVITA
varianta 1 - 41 %
varianta 2 - 60 %
varianta 3 - 62 %
VIZUÁLNÍ ATRAKTIVITA
varianta 1 - 53 %
varianta 2 - 62 %
varianta 3 - 65 %
ZASAZENÍ DO KONTEXTU
varianta 1 - 44 %
varianta 2 - 60 %
varianta 3 - 63 %
V druhé otázce respondenti seřadili varianty od té, kterou celkově nejvíce preferují, k nejméně preferované.
(Pozn.:V rámci přepočtu na procenta přisuzujeme první volbě váhu 100 %, druhé 50 % a třetí 0 %.)

PREFERENCE VARIANT
varianta 1 - 32 %
varianta 2 - 59 %
varianta 3 - 59 %
Vizualizaci varianty 02, pro kterou se Skanska nakonec rozhodla.


Zveřejněno: 24.11.2020 – Vít Drbal
Vytisknout