Aktuální informace k územní studii Michle


Vzhledem k době dovolených a nutnému seznámení se s územní studií novým vedením Prahy 4 bychom vás chtěli informovat o novém harmonogramu prací. Uváděné termíny nelze s jistotou určit, proto je, prosím, berte jako předběžné:

  • srpen 2019 - vyhodnocení připomínek veřejnosti a jejich umístění na web MČ Prahy 4
  • září 2019 - projednání ÚS Michle na Komisi územního rozvoje Prahy 4
  • říjen 2019 - zapracování připomínek MČ Praha 4, hl. m. Praha a veřejnosti do návrhu ÚS Michle, tj. vytvoření čistopisu, odevzdání pořizovateli (HMP)
  • podzim/zima 2019
  • veřejné projednání čistopisu studie – organizuje pořizovatel studie, který rozhodne o termínu projednání - zaregistrování studie jako podkladu pro změnu ÚP
  • následuje zaregistrování ÚS jako podkladu pro změnu ÚP hl. města Prahy
  • začátek projednání změn ÚP vyplývajících ze studie zastupitelstvem hl. m. Praha (obvykle trvá 1-2 roky)
  • 2020 - 2021 - zaregistrování ÚS jako podkladu pro rozhodování. Do té doby i nezaregistrovaná studie může sloužit jako vodítko stavebnímu úřadu pro rozhodování v území.


Zveřejněno: 30.07.2019 – Vít Drbal
Vytisknout