Aktuální informace k prázdninovému provozu MŠ a školních družin


Aktuální informace o prázdninovém provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 (dále jen „MŠ“) v červenci a srpnu 2020.

V souvislosti s aktuální situací vzniklou v návaznosti na šíření nemoci COVID-19 Městská část Praha 4 rozhodla o zajištění provozu vybraných mateřských škol nejen v měsíci červenci, ale i v srpnu.

ČERVENEC:
Po projednání s ředitelkami MŠ se Rada městské části Praha 4 usnesla dne 11. 12. 2019 na schválení provozu MŠ v období červenec 2020 tak, že v období od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020 se přerušuje provoz MŠ s výjimkou Školy Kavčí hory - MŠ, ZŠ a SOŠS (MŠ Kaplická), MŠ Na Chodovci, ZŠ a MŠ Sdružení (objekt - Družstevní ochoz), MŠ Voráčovská, MŠ Mezivrší, MŠ Němčická.
V případě, že rodiče nebo zákonní zástupci v měsíci červenci nemají zajištěnu péči pro své dítě navštěvující v průběhu roku MŠ zřizovanou MČ Praha 4, jsou pro ně primárně připraveny shora uvedené MŠ dle níže uvedených oblastí:

Oblast Budějovická
Škola Kavčí hory, Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 – pracoviště Kaplická
(pro děti z MŠ Kaplická při Škole Kavčí hory, MŠ Fillova, MŠ Matěchova, MŠ Přímětická, MŠ 4 pastelky – objekt Sedlčanská, MŠ Trojlístek – objekt Točitá)

Oblast Spořilov
Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540

(pro děti z MŠ Na Chodovci, MŠ Svojšovická, MŠ V Zápolí – pracoviště V Zápolí i Na Lánech, MŠ Spořilovská – objekty Jihozápadní i Trenčínská)

Oblast Michle
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080 – pracoviště Družstevní ochoz
(pro děti z Družstevního ochozu při ZŠ a MŠ Sdružení, MŠ Mendíků při ZŠ a MŠ Mendíků, MŠ Zahrádka při ZŠ a MŠ Ohradní, MŠ K Podjezdu, MŠ Trojlístek – objekt Hudečkova)

Oblast Nusle
Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2
(pro děti z MŠ Voráčovská, MŠ BoTa – objekty Boleslavova, Křesomyslova, Táborská i Na Bučance, MŠ 4 pastelky – objekty Kotorská i Plamínkové)

Oblast Braník
Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší 15
(pro děti z MŠ Mezivrší, MŠ Jílovská, MŠ Jitřní, MŠ Na Zvoničce, MŠ Trojlístek – objekt Bezová)

Oblast Krč
Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16
(pro děti z MŠ Němčická, MŠ Alšovy sady, Krčská MŠ – objekty Tajovského i Kukučínova)

SRPEN:
Rada městské části Praha 4 se po projednání s ředitelkami MŠ usnesla dne 11. 3. 2020 na schválení provozu MŠ v období srpen 2020 tak, že v období od 3. 8. 2020 do 28. 8. 2020 se přerušuje provoz MŠ s výjimkou MŠ Fillova, MŠ Jílovská a MŠ Trojlístek – objekt Točitá. Výše uvedené oblasti určené pro měsíc červenec se v měsíci srpnu neuplatňují.
Zároveň se tímto ruší realizace plánovaných letních sportovních kempů v měsíci srpnu pro děti z MŠ zřizovaných MČ Praha 4.

Přehlednou tabulku o provozu MŠ v období letních prázdnin naleznete níže.

Běžný provoz bude opět zahájen ve všech MŠ dne 1. 9. 2020.

PŘIHLÁŠKY A TERMÍN JEJICH ODEVZDÁNÍ:
Přihlášky do prázdninového provozu v jednotlivých MŠ na měsíc červenec a srpen jsou k dispozici na webových stránkách vašich kmenových škol a ZDE .
Vyplněné přihlášky k prázdninovému provozu pro oba měsíce odevzdávejte do svých kmenových mateřských škol
do 15. 4. 2020 včetně
, a to dle instrukcí ředitelky školy.
Předpokládáme preferenci dálkové formy.

S ohledem na mimořádnou epidemiologickou situaci je možné, že dojde ke změnám. Sledujte webové stránky městské části Praha 4 a webové stránky jednotlivých škol.

Tabulka - Provoz mateřských škol v období červenec - srpen 2020 - new

K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN:
Provoz školní družiny v období od 1. 7. 2020 do 17. 7. 2020 zajistí Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3 a v období od 20. 7. do 31. 7. 2020 zajistí Škola Kavčí hory, Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840.

I zde platí, že S ohledem na mimořádnou epidemiologickou situaci je možné, že dojde ke změnám. Sledujte webové stránky Městské části Praha 4 a webové stránky jednotlivých škol.

Zveřejněno: 25.03.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 26.03.2020 – Vít Drbal
Vytisknout