ANKETA: Jak hodnotíte navrhovaný přístup ke správě a rozvoji Branických skal?


Práce na celkovém plánu správy a rozvoje Branických skal pokročily a nastal správný čas získat k rozpracovanému dokumentu zpětnou vazbu občanů, kteří v okolí této přírodní památky žijí a rádi ji navštěvují. Vyjádřete, prosím, svůj názor v červencové online anketě!

Jaký je účel vznikajícího dokumentu?

Rozdělit území do vícero různorodých, ale logicky propojených částí. Každý prostor by měl mít svůj účel, aby nedocházelo ke kolizím mezi různými skupinami návštěvníků ani k poškozování přírodní památky. Naplánovat postupné kroky k dosažení cílového stavu v jednotlivých částech, aby byla správa území efektivní a rozvoj koordinovaný.

"Podněty a připomínky z této ankety předáme zpracovatelům celkového plánu. Ti je vypořádají a zohlední v návrhu. S finální podobou dokumentu se budete moci seznámit letos na podzim,"
upřesňuje další postup radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).

Anketu lze vyplnit do neděle 24. 7. 2022 na:

Branické skály za kostelem.
Ilustrační fotoAktualizováno: 30.06.2022 – Vít Drbal
Vytisknout