ANKETA: Dejte vizi revitalizace břehů Botiče správný směr


Na základě loňské ankety a provedených analýz navrhl tým ČZU různé možnosti a varianty řešení sledovaného území okolo Botiče. Seznamte se s nimi a radost nám udělá vaše zpětná vazba na tyto návrhy.

"Tato anketa pomůže zjistit vaše preference, jaký byste si přáli celkový charakter břehů Botiče nebo které dílčí zásahy jsou pro vás důležité více a které méně. Přispějte, prosím, k vytvoření návrhu, který bude co nejlépe odrážet přání a potřeby místních obyvatel," říká radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).


Anketu je možné vyplnit do pondělí 26. září 2022 na:


Botič na území MČ Praha 4 - ilustrační foto


Aktualizováno: 05.09.2022 – Vít Drbal
Vytisknout