9. ročník předvánoční akce "Sobota u Mendíků"

V sobotu 26. listopadu se konal již devátý ročník tradiční předvánoční akce na ZŠ Mendíků, kam se dostavilo velké množství rodičů a dětí. Návštěvníci si mohli vyzkoušet mnohé předvánoční činnosti, včetně výroby vlastního adventního věnce. Dále si mohli kopit i výrobky od místních žáků, včetně předvánočních dobrot. Sobota u Mendíků - 2016Děti se mohly zúčastnit připravených soutěží a seznámit se i s dalšími zajímavostmi, od historie ZŠ Mendíků po záchranu ohrožených zvířat v hodinách přírodopisu.

Miláčkem publika se stal malý ježek Bodlinka, který musí do jara zůstat v péči paní učitelky přírodopisu. Aby ježek úspěšně přečkal zimu, musí mít váhu alespoň 600 g. Bodlinka má zatím jen 360g, takže tuto zimu bude u lidí a na jaře se vrátí do přírody na Bohdalec.

Koledy zazpíval pěvecký sbor místních žáků pod vedením učitele Komína. Milými hosty byly zástupci polské a bulharské národnostní menšiny, kteří seznámili přítomné s vánočními zvyky svých zemí. Pro zajímavost, polské vánoční zvyky jsou velmi podobné těm českým a bulharsky se Vánoce řeknou Koleda.
Sobota u Mendíků - 2016
Sobota u Mendíků - 2016
Vytisknout