Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234567
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
5R-186/2019 5 k vyřazení uchazeče z konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 středa 6. března 2019
5R-185/2019 5 k upravenému čistopisu dokumentu Generel veřejných prostranství Prahy 4 středa 6. března 2019
5R-184/2019 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 3100/27 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hlavního města Praha středa 6. března 2019
5R-183/2019 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc.č. 1905 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hl. m. Prahy středa 6. března 2019
5R-182/2019 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 115/1 v katastrálním území Podolí středa 6. března 2019
5R-181/2019 5 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji pozemků parc. č. 1138/2 a 1138/4 v katastrálním území Podolí středa 6. března 2019
5R-180/2019 5 k udělení souhlasu Rady MČ Praha 4 s vydáním urny s ostatky uložené na veřejném pohřebišti – Urnový háj krematoria Motol, oddíl K. Kolumbární schránka Q 441 středa 6. března 2019
5R-179/2019 5 ke zrušení usnesení č. 21R-1014/2014 ze dne 28.7.2014, týkající se rozhodnutí uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem Computer&Security Products s.r.o., IČ:27125611, Pod Stárkou 3/378, Praha 4-Michle, v rámci vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ Pilotní kamerový systém Praha 4-PKSP4“, s nabídkovou cenou 1.766.618,00 Kč bez DPH středa 6. března 2019
5R-178/2019 5 ke zveřejňování záznamů ze Zastupitelstva MČ Praha 4 středa 6. března 2019
5R-177/2019 5 k prodeji id 6145/93388 pozemku parc. č. 1837/7, v katastrálním území Braník. středa 6. března 2019
5R-176/2019 5 prodeji pozemku parc. č. 1242/4 v katastrálním území Braník středa 6. března 2019
5R-175/2019 5 ke společnému prodeji id. 104/1871 pozemků parc. č. 2848/804, parc. č. 2848/805, parc. č. 2848/806, vše v katastrálním území Záběhlice středa 6. března 2019
5R-174/2019 5 k prodeji pozemku parc. č. 1194/8 v katastrálním území Krč středa 6. března 2019
5R-173/2019 5 k nesouhlasu se změnou dočasné stavby na stavbu trvalou na pozemcích parc. č. 2079/4 – 13 v k. ú. Michle středa 6. března 2019
5R-172/2019 5 ke snížení ceny nájemného za na pronájem pozemku parc. č. 2848/68 s objektem č.p. 2537, Hrusická 7 a pozemku parc. č. 2848/66, vše katastrální území Záběhlice, Praha 4 středa 6. března 2019
5R-171/2019 5 k uzavření dohody o narovnání – užívání pozemku parc. č. 650/4 v k.ú. Nusle středa 6. března 2019
5R-170/2019 5 k žádosti paní R.V.o uzavření splátkové dohody na úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemků parc. č. 727 a 728 v k. ú. Nusle, obec Praha středa 6. března 2019
5R-169/2019 5 k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2838/29 v katastrálním území Nusle středa 6. března 2019
5R-168/2019 5 k souhlasu s pořádáním sportovního náborového festivalu pro děti – Wannado Festival 2019 na pozemcích parc. č. 1899, 1900, 1902, 1903, 1905, 1907/1, 1909, 1911/3, 1912, 1913, 1914, 1917, 1918/1, 1918/2, 1919/1, 1919/4 a 1919/5 a na části pozemku parc. č. 3065, vše v k. ú. Braník středa 6. března 2019
5R-167/2019 5 ke zrušení zveřejněného záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1847 v k. ú. Braník a ke zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1847, k. ú. Braník středa 6. března 2019
5R-166/2019 5 k ukončení nájemní smlouvy č. 2018/0680/OOM/MST uzavřené dne 29. 6. 2018 se společností TOP – STAV, s.r.o., IČ: 485 88 521 – pronájem pozemku parc. č. 954/2 se stavbou č.p. 1741, U Šálkovny 4 a pozemku parc. č. 954/1, vše katastrální území Braník, Praha 4 středa 6. března 2019
5R-165/2019 5 k vydání souhlasného stanoviska k umístění staveniště na pozemcích parc. č. 2869/308, 2869/324 a 2869/341 vše v katastrálním území Krč středa 6. března 2019
5R-164/2019 5 k žádosti společnosti ORCHIDEA spol. s r.o., IČ 49354043, o uzavření splátkové dohody na smluvní pokutu za pozdní úhradu nájemného a služeb středa 6. března 2019
5R-163/2019 5 k žádosti společnosti Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, o.p.s, IČ 27019489, o uzavření splátkové dohody na dlužné služby středa 6. března 2019
5R-162/2019 5 k žádosti pana M.N., IČ 04178211, o uzavření splátkové dohody na dlužné služby středa 6. března 2019
5R-161/2019 5 k žádosti o slevu z nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 401 v domě č. p. 762, Dvorecké náměstí 6, katastrální území Podolí, Praha 4 středa 6. března 2019
5R-160/2019 5 k žádosti nájemce nebytové jednotky č. 242/403 v domě č. p. 242, ul. Nuselská 44, katastrální území Nusle, Praha 4 o započítání nákladů na provedení úprav předmětu nájmu oproti nájemnému středa 6. března 2019
5R-159/2019 5 ke zveřejnění změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 800 v domě č. p. 376, Táborská 40, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 6. března 2019
5R-158/2019 5 k pronájmu nebytového prostoru č. 800 v domě č. p. 377, ul. Táborská 42, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 6. března 2019
5R-157/2019 5 k pronájmu nebytové jednotky č. 1042/402 v domě č. p. 1042, 5. května 34, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 6. března 2019
1234567