Ing. Miroslav Kurka

V útvaru: Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPAD) / Oddělení dopravy
Funkce: Referent – k. ú. Krč, havárie inženýrských sítí
E-mail: miroslav.kurka@praha4.cz
Pracoviště: Antala Staška 2059/80b
Místnost: 8.24
Telefon: 261 192 242
Fax:

Vytisknout