Zajímavé odkazy

  • Kdo má nárok na přídavek na dítě?


    Přídavek na dítě je jednou z nejznámějších sociálních dávek. Je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. Zákon nabyl účinnosti v lednu 1996. Před tímto datem se přídavek na dítě poskytoval z nemocenského pojištění. Nyní jde o nepojistnou sociální dávku hrazenou ze státního rozpočtu. Prostřednictvím přídavku na dítě stát finančně přispívá nezaopatřeným dětem na výchovu a výživu.
  • Kdo má nárok na přídavek na dítě?


    Přídavek na dítě je jednou z nejznámějších sociálních dávek. Je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. Zákon nabyl účinnosti v lednu 1996. Před tímto datem se přídavek na dítě poskytoval z nemocenského pojištění. Nyní jde o nepojistnou sociální dávku hrazenou ze státního rozpočtu. Prostřednictvím přídavku na dítě stát finančně přispívá nezaopatřeným dětem na výchovu a výživu.