Žádost o povolení pořádání tomboly

Žádost o povolení pořádání tomboly musí obsahovat tyto náležitosti:

  • název a sídlo provozovatele
  • účel, pro který je tombola provozována
  • cena losu
  • požadovanou herní jistinu
  • rozpočet požadované akce
  • počet a cenu výher
  • herní plán
  • místo a datum losování
  • loterního zástupce, který zajišťuje řádný průběh a vyúčtování tomboly
  • doklad o bezúhonnosti fyzické osoby, která má u žadatele postavení statutárního orgánu (výpis z rejstříku trestů)
Formuláře
Vytisknout