Žáci vyrábějí ptačí budky a broukoviště

Žáci vyrábějí ptačí budky a broukovištěMěstská část Praha 4 úspěšně propojuje projekty podporující rozvoj manuální činnosti, pečlivost, vzájemnou pomoc při tvorbě výrobků a péči o životní prostředí.

Ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec probíhají na základních školách MČ Praha 4 environmentální výukové programy zaměřené na poznání a ochranu živočichů žijících na území naší městské části.

„Žáci se dozví nejen mnoho užitečných informací, ale především si mohou v pracovních týmech vyrobit ptačí budku, nebo broukoviště. Ty si pak, pod odborným dohledem, instalují v areálech škol, nebo jejich bezprostředním okolí“ představuje projekt radní pro životní prostředí Ing. Ondřej Růžička (STAN).

V letošním roce díky těmto aktivitám přibylo v městské zeleni více než 250 kusů ptačích budek. Na podzimní měsíce připravilo Ekocentrum Koniklec edukativní program zaměřený na zimování brouků.

„Tyto programy jsou pořádány díky poskytnutým dotacím městské části Praha 4 na podporu ekologické výchovy a vzdělávání“ uzavírá radní Růžička.
Zveřejněno: 03.11.2017 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout