Vzdělávací kurz pro seniory „Zpátky do školy aneb Cesta do hlubin študákovy duše 2018“

I v letošním roce nabídne MČ Praha 4 ve spolupráci se základními školami seniorům vzdělávací kurzy „Zpátky do školy aneb Cesta do hlubin študákovy duše 2018“, které se budou konat již popáté. Jedná se o mezigenerační projekt, v rámci kterého se senioři mohou opět vrátit „zpět do školních lavic“ a zopakovat si oblíbený předmět či procvičit cizí jazyk. Tento projekt doplňuje bohatou nabídku sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí, které pro seniory městská část Praha 4 každoročně pořádá.

Jak se přihlásit?

1) Vyplňte (čitelně) přiloženou přihlášku.

2) Vyberte si školu a kurz, který chcete studovat. Školu a kurz vyznačte na přihlášce, pro případ, že bude kapacita na vybrané škole naplněna či bude málo přihlášených a kurz se neotevře, promyslete ještě další (náhradní) kurz či školu.

3) Přihlášku si vystřihněte a mějte ji připravenou pro registraci na radnici.

4) Registrace bude probíhat v pondělí 14. února 2018 od 9.00 do 14.00 hod. ve 3. patře ve velkém sále Nuselské radnice, Táborská 500/30. Přijďte s vystřiženou a vyplněnou přihláškou! Budete zapsáni dle pořadí, v jakém k registraci přijdete. 

Výuka na školách začne v týdnu od 19. února a bude trvat 8 týdnů po 60 minutách!!!

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Je nutné se přihlásit osobně (možný je zástup rodinným příslušníkem či kamarádem/kamarádkou s podepsanou plnou mocí), jakákoliv jiná forma přihlášení (telefonem, poštou) nebude platná!!! Rovněž dřívější odevzdání přihlášky na Úřadě MČ Praha 4 není možné. Počet míst JE OMEZEN kapacitou kurzu. Po naplnění kapacity nebudou další přihlášky u registrace přijímány. Kurz bude otevřen pouze v případě, že se naplní kapacita alespoň ze 75 %. 

Kontaktní osoba na MČ Praha 4: Jarmila Suková, referentka Odboru školství, prevence a rodinné politiky, odd. rodinné politiky, tel. 261 192 415, e-mail: jarmila.sukova@praha4.cz

PŘIHLÁŠKA do vzdělávacího kurzu „Zpátky do školy aneb cesta do hlubin študákovy duše“

Zveřejněno: 17.01.2018 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout