Volební inzerce v Tučňáku pro subjekty, kandidující do Zastupitelstva MČ Praha 4


Volební inzerce v Tučňáku

Volební inzerce pro komunální volby 2018 bude v Tučňáku umístěna dvakrát, tj. ve vydáních v září a v říjnu. Distribuce Tučňáku je stanovena tak, aby ho čtenáři měli ve svých poštovních schránkách v dostatečném předstihu před volbami (předání do distribuce 27. 8. pro zářijové vydání, resp. 24. 9. pro říjnové vydání).

Počet stran Tučňáku bude v září i v říjnu navýšen o čtyři stránky, tj. na 28 stran. Tyto stránky (13, 14, 15, 16) budou označeny záhlavím inzerce a umístěny uprostřed časopisu. O umístění jednotlivých inzerátů na stránkách se rozhodne losem na jednáních redakční rady Tučňáku v srpnu pro zářijové vydání a v září pro říjnové vydání.

Každý politický subjekt má v každém vydání nárok na 1 inzerát o velikost ¼ stránky.

Inzerci bude nabírat dodavatel (zhotovitel) Tučňáku (společnost Strategic Consulting) stejně jako jakoukoli jinou inzerci, také platby za inzeráty budou realizovány prostřednictvím dodavatele (jeho inzertního oddělení)!

Cena inzerátu o velikosti ¼ stránky: 15.000 Kč bez DPH.

Na volení inzerci lze vztáhnout ustanovení Etického kodexu Tučňáku, především body 2 a 3 tohoto kodexu (viz dále). Obsahem inzerátů proto bude věcná prezentace politických stran, bez útoků na jiné strany a komunální politiky.

  • Tučňák ve svých článcích nesmí nikoho poškozovat nejen ve vztahu k přítomnosti, ale taktéž v reflexích minulosti či v úvahách o budoucnosti. Nehodlá tedy napadat současné ani bývalé zastupitele MČ Praha 4, ať reprezentují jakoukoli politickou stranu.
  • Tučňák je svou podstatou informačním médiem, nikoli místem k vyřizování osobních sporů. Není tedy tiskovinou, na jejíchž stránkách mají zastupitelé z jakékoli politické strany vyzývat ke stížnostem na práci jiných zastupitelů.

Poslední termín pro rezervaci (objednání) místa pro inzerát u zhotovitele Tučňáku:

  • pro zářijový Tučňák - do 15. 8. 2018
  •  pro říjnový Tučňák - do  12. 9. 2018
Poslední termín pro předání inzerátů zhotoviteli Tučňáku (redakci):
  • zářijový Tučňák - 17. 8. 2018
  • říjnový Tučňák - 14. 9. 2018


Spojení na dodavatele (zhotovitele) Tučňáku (šéfredaktor, inzertní manažer) najdete na straně 22 posledního vydání (červenec - srpen 2018) nebo na odkazu ZDE .
Zveřejněno: 03.08.2018 – Vít Drbal
Vytisknout