Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech 20. a 21. října 2017

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017, s datem rozeslání dne 2. května 2017. Podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu je tak za den vyhlášení voleb považován 2. květen 2017.Volby 2017 - banner

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se na území České republiky konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb tj. pátek dne 20. října 2017 začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den tj. sobota dne 21. října 2017 začíná hlasování v 08.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

Způsob volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“).

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu 4 let. Poslancem Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva, překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Zadáním adresy vyhledáte číslo Vašeho volebního okrsku a adresu volební místnosti pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017


Část obce:

Vytisknout