Věnujte zvýšenou pozornost zabezpečení vašich domovů nejen v době dovolených

Prázdniny jsou obdobím, které si většina lidí spojuje s odpočinkem, relaxací a především pobytem mimo domov. I když je z policejních statistik patrné, že právě v období letních prázdnin je každoročně zaznamenán zvýšený počet vloupání do bytů a domů, je žádoucí zajistit zabezpečení našich domovů po celý rok.

Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do bytů a domů nejčastěji překonáním vstupních dveří, dále přes balkon nebo oknem. U případů vstupu oknem či přes balkon je pachatele nejčastěji překonají násilím, v letním období však často využívají toho, že jsou okna či balkony otevřené.

„Okna a balkony v přízemí a nižších patrech ochráníte bezpečnostními foliemi či mřížemi. Zamykejte vstupní dveře do domů, opatřete společné chodby dobrým osvětlením, případně kamerami. Často kontrolujte vstupy do sklepů, koláren či sušáren. Čím víc překážek, tím větší pravděpodobnost, že pachatel odejde s nepořízenou,“ uvedla Lucie Michková (ODS), předsedkyně Výboru pro bezpečnost MČ Praha 4.

Ze statistik vyplývá také další zásadní okolnost. V případě vloupání do bytů v bytových domech, téměř ve všech případech pachatel využil skutečnosti, že vstupní dveře do domu byly nezajištěné! To znamená, že dveře byly nedovřené nebo pouze zabouchnuté. V případě zabouchnutých dveří však stačí pouze zatlačit na západku zámku a dveře se otevřou. Domovní dveře jsou tedy první a nejzásadnější překážkou, kterou musí pachatel překonat.

Podobně je tomu u bytových dveří. Zaznamenané případy prokazují, že pachatelé, a to  především v nočních hodinách, vnikali do bytů překonáním pouze zabouchnutých dveří nebo využívali otevřených oken či balkonových dveří. „Zamykejte na noc dveře a klíč ponechte ve vodorovné poloze “ doporučuje Lucie Michková. Pro bytové dveře policisté doporučují instalaci vložky zámku vyšší bezpečnostní třídy 2 až 4, která poskytuje ochranu proti odvrtání, rozlomení a bumpingu.

Počet nahlášených případů vloupání do bytů a domů na území Prahy v letech 2012 až 2015 – po měsících:
rok / měsíc leden únor
březen duben
květen červen červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
2012 178 138
146 143 167
148196 198 200 173 198 168
2013 185 252248 160 208 171 206 199 173 180 228 246
2014 206 160183 203 178 229 276 188 153
154 153
151
2015 142 136122 137
147 136
-  - --
-
-

Zdroj: Krajské ředitelství Police ČR hl. m. Prahy
Vytisknout