Ve středu 12. září 2018 se uskuteční 30. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4


Starosta Prahy 4 svolal na druhou zářijovou středu 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4. Jednání se od 13 hodin uskuteční v zasedacím sále č. 301 ve třetím patře budovy historické radnice v Nuslích v Táborské ulici č.p. 500. Interpelace občanů jsou na programu pravidelně po uplynutí dvou hodin od zahájení jednání a trvají až 45 minut.

N á v r h
programu 30. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 12. 9. 2018 od 13:00 hod. v sále 301

Z a h á j e n í

1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2. Návrh k poskytnutí návratné finanční výpomoci pro základní a mateřské školy na financování projektů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu a k uzavření smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro základní a mateřské školy na financování projektů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

3. Informace o plnění rozpočtu a finančního plánu ekonomické činnosti městské části Praha 4 za I. pololetí r. 2018.
 
4. Návrh k úplatnému převodu cenných papírů společnosti 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901

5. Prodej bytových jednotek
a) k prodeji volné bytové jednotky č. 727/22 na adrese Adamovská 727/5, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
b) k prodeji volné bytové jednotky č. 853/13 na adrese 5. května 853/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

6. Majetkové dispozice
a) k prodeji pozemku parc. č. 915/5 v katastrálním území Nusle
b) k úplatnému nabytí pozemku parc. č. 700/134 v katastrálním území Michle
c) k prodeji spoluvlastnického podílu id. 30/53 pozemku parc. č. 830/2 v katastrálním území Podolí
d) k prodeji pozemku parc. č. 1168 v katastrálním území Krč
e) k úplatnému nabytí staveb bez č.p./č.e. na pozemcích parc.č. 140/114 a parc.č. 140/115, vše katastrální území Lhotka, Praha 4
f) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 18 a 20 v katastrálním území Podolí
g) k vyslovení nesouhlasu s nabytím id. 63/32930 pozemků parc. č. 557/103, 557/104 a 557/109 v katastrálním území Libuš
h) ke společnému prodeji částí pozemku parc. č. 879/56, označených dle GP č. 2871-260/2017 jako pozemky parc. č. 879/93, 879/94, 879/95 a 879/96, vše v katastrálním území Krč
i) k prodeji id 1989/2539 pozemku parc. č. 981/2 v katastrálním území Lhotka

7. Splátkové dohody
a) k žádosti o uzavření splátkové dohody paní E. D.
b) k žádosti o uzavření splátkové dohody paní V. J.

8. Návrh k poskytnutí účelové dotace ve výši 145 980,- Kč příspěvkové organizaci Thomayerova nemocnice, se sídlem Praha 4 - Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59, IČ: 00064190.

9. Informace o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 17. 1. 2018 do 11. 7. 2018.

10. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:

a) finanční výbor
b) kontrolní výbor
c) výbor pro bezpečnost

11. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Pozvánka i s programem je ke stažení na odkazu ZDE .
Zveřejněno: 05.09.2018 – Vít Drbal
Vytisknout