Vánoční sbírka děti dětem

Již osmým rokem proběhla charitativní sbírka Děti dětem, která pomáhá Dětskému centru při Thomayerově nemocnici v Sulické ulici.

Sbírky se zúčastnily děti za základních a mateřských škol v Praze 4 a peníze děti získaly z vánočních trhů, kde prodávaly své výrobky, nebo potřebné věci děti přinesly do školek a škol společně s rodiči.

Vánoční sbírka děti dětem

Letošní slavnostní předání sbírky proběhlo dne 19. prosince za účasti místostarostky Mgr. Ivy Kotvové (Praha 4 sobě/ Zelení), ředitelky MUDr. Jaroslavy Lukešové a vrchní sestry Mileny Kozlové a náměstkyně ředitele pro nelékařská zdravotní povolání Mgr. Jaroslavy Mrkvičkové.

Vánoční sbírka děti dětem

Celková hodnota sbírky byla v hodnotě 300 tis. korun. Děkujeme hlavně dětem, které svou aktivní účastí pomáhají malým kamarádům, kteří v životě zatím neměli tolik štěstí.

Zveřejněno: 20.12.2018 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout