Valorizace nájmů v letošním roce odpovídá průměrné míře inflace

Praha 4 bude v letošním roce valorizovat nájemné za pronájem majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřeného do správy MČ Praha 4, ve výši 2,1 %, a to ve všech případech smluvních vztahů, které obsahují ujednání o valorizaci nájemného.

Uplatněná valorizace je v souladu s roční mírou inflace za rok 2018 vyhlášenou oficiálně Českým statistickým úřadem. Průměrná míra inflace je dána přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen v České republice za 12 měsíců roku 2018 oproti průměru 12 měsíců roku 2017.

Zveřejněno: 31.01.2019 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout