Uzavírky místních komunikací

Z důvodu provádění výkopových prací budou od dnešního dne uzavřeny následující místní komunikace – pro akce:

1/ oprava plynovodu

Trenčínská: 25. 3. – 3. 4.

Zvolenská: 2. 4. – 15. 4.

 

2/ oprava vodovodu:

Baarova: 22. 3. – 30. 6.

 

3/ obnova vodovodního řadu

Nad lesem: 
19. 3. – 17. 7. - v úseku V Hodkovičkách – Nad údolím 

24. 6. – 31. 10. - Nad údolím – Mezi stráněmi – V Hodkovičkách

 

4/ rekonstrukce komunikace Nuselská v úseku Pod Stárkou – U plynárny/Michelská:

23. 3. – 7. 6. - jednosměrný provoz od ul. Pod stárkou (pro směr od Michelské zákaz)                               
8. 6. – 1. 9. - jednosměrný provoz od ul. Michelská (pro směr od Pod stárkou zákaz)
2. 9.  – 22. 9. - uzavírka zaústěných ulic, tj. U mich. mlýna, Pod stárkou, Na kolejním statku

Zveřejněno: 26.03.2019 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout