Ustavující zasedání nového zastupitelstva bude v pátek 16. listopadu 2018 od 13 hodin


Starosta MČ Praha 4 svolal ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 na pátek 16. listopadu 2018 od 13:00 hod. do zasedacího sálu č. 301 v budově historické radnice v Nuslích v Táborské ulici č.p. 500, Praha 4. Jednání je přístupné veřejnosti.

POZVÁNKA 1Z s návrhem programu-2018-W-PO

N á v r h

programu 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 16. 11. 2018 od 13:00 hod. v sále 301

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z a h á j e n í

 

1.  Slib členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

2.  Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4.

3.  Návrh ke zřízení Návrhového výboru a Volebního výboru pro 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4, volba předsedy  a členů Návrhového výboru a Volebního výboru

 

4.  Návrh ke složení Rady městské části Praha 4.

5.  Návrh k volbě starosty MČ Praha 4.

6.  Návrh k volbě místostarostů MČ Praha 4.

7.  Návrh k volbě uvolněných členů Rady MČ Praha 4.

8.  Návrh k volbě neuvolněných členů Rady MČ  Praha 4.

9.  Návrh ke zřízení výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 pro volební období 2018-2022 a stanovení počtu jejich členů.

10.  Návrh k volbě předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 4.

11.  Návrh k volbě členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 4.

12.  Návrh k volbě tajemníků výborů Zastupitelstva MČ Praha 4.

13.  Návrh ke stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 a návrh ke stanovení výše náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 a návrh k poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členům Zastupitelstva městské části Praha 4 pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a návrh k poskytování příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 a návrh k poskytování odměn fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 4, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 4, komisí Rady městské části Praha 4 a zvláštních orgánů městské části Praha 4.

 

14.  Návrh k návrhu Pravidel pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 4

 

15.  Návrh k vyslovení souhlasu se změnou položkového rozpočtu projektu „Osobní asistence pro občany městské části Praha 4“ žadatele Fosa, o.p.s., se sídlem Filipova 2013/13, 148 00 Praha 4, IČ: 24724017Zveřejněno: 09.11.2018 – Vít Drbal
Vytisknout