Ústav sociálních služeb začal používat dva elektromobily

Ústav sociálních služeb v Praze 4 dnes převzal a uvedl do provozu dvě vozidla s elektrickým pohonem. Nová vozidla budou nyní sloužit k obsluze seniorů a zdravotně znevýhodněných osob v městské části Praha 4 a zároveň přispějí k zásadní modernizaci služeb této příspěvkové organizace. 

Ústav sociálních služeb v Praze 4 je největším poskytovatelem terénních služeb pro seniory na území této městské části. Nedílnou součástí jeho činnosti je mimo jiné pravidelný rozvoz obědů pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby. V rámci modernizace poskytovaných služeb doplnil ústav svůj dosavadní autopark dvěma vozidla značky Nissan e-NV200. Tyto vozy s elektrickým pohonem, které nahradily dva vozy s dieselovým pohonem, umožní nejen snížit provozní náklady, ale také učinit poskytování služeb pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby kvalitnější a ekologičtější.

„Jedná se o jedinečný projekt vzájemného propojení ekologické dopravy a poskytování sociálních služeb v Praze,“ uvedl člen zastupitelstva MČ Praha 4 Jan Schneider (HPP), pověřený ředitel Ústavu sociálních služeb v Praze 4. „Využití elektromobilů nám pomůže optimalizovat náklady na provoz a údržbu vozového parku. V rámci modernizace poskytování sociálních služeb pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby se jedná skutečně o významný krok. Chceme k této oblasti využívat moderní technologie a přístupy 21. století. Zároveň nás velmi těší, že se nám pro tento projekt podařilo získat finanční podporu z Národního programu životního prostředí.“

Vozidla s elektrickým pohonem měl Ústav sociálních služeb v Praze 4 možnost vyzkoušet již v testovacím provozu, na jehož základě se pak rozhodl pro inovaci svého vozového parku. Vozy ústavu ujedou ročně přibližně 18.000 kilometrů a stejný výkon se očekává i od nově převzatých přírůstků. Ceníková hodnota vybraného typu vozu s elektrickým pohonem je přibližně milion korun, ale díky vysoutěžené ceně a dotaci z Národního programu Životního prostředí (NPŽP) se náklady na pořízení jednoho vozu dostaly pod 600.000 Kč, což odpovídá ceně běžného vozidla se spalovacím motorem. Následné provozní náklady pak budou, vzhledem k povaze činnosti pro organizaci, mnohem přijatelnější než dosud. Nezanedbatelný je také ekologický aspekt tohoto kroku.

Součástí projektu je také společnost Innogy, která zajišťuje osazení dobíjecích stanic pro tato vozidla.

Více informací o Ústavu sociálních služeb v Praze 4: www.uss4.cz 

Zveřejněno: 15.06.2017 – vedoucí oddělení PR Petra Handlová,
Vytisknout